Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 71,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. (wg MSSF15) wobec 168,1 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zgodnie z obowiązującym do końca 2017 roku standardem MSR 18 i bez uwzględnienia Grupy Netia podatek dochodowy wyniósł 504,2 mln zł w 2018 roku i wzrósł o 114,4 mln zł, czyli o 29,3%, w porównaniu do 389,8 mln zł w 2017 roku. W obu porównywanych okresach na tę pozycję negatywny wpływ o charakterze jednorazowym i niegotówkowym miała zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (162,6 mln zł w czwartym kwartale 2018 roku i 144,0 mln zł w czwartym kwartale 2017 roku). Zgodnie ze standardem MSSF 15 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia podatek dochodowy wyniósł w 2018 roku 490,0 mln zł" - czytamy w raporcie.

Pod koniec stycznia Cyfrowy Polsat podawał, że dokonał wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji między spółkami grupy w IV kw. 2018, która wykazała konieczność zwiększenia wartości zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowanym bilansie o kwotę ok. 162,6 mln zł. Zmiana pomniejszyła skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2018 roku.

Zysk operacyjny wyniósł 419,4 mln zł (wg MSSF15) wobec 437,9 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej. EBITDA wyniosła 941,3 mln zł (wg MSSF15) wobec 872,7 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 002 mln zł (wg MSSF15) w IV kw. 2018 r. wobec 2 579,2 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej.

W całym 2018 r. spółka miała 833,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 980,6 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 686,1 mln zł (wg MSSF15) w porównaniu z 9 828,6 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej.

W 2018 r. EBITDA wyniosła 3 697,7 mln zł (wg MSSF15) wobec 3 617 mln zł (wg MSR18) rok wcześniej. Wzrost zysku EBITDA jest przede wszystkim efektem skonsolidowania wyników Grupy Netia, napisano w raporcie.

"O naszych sukcesach najlepiej świadczą konkretne liczby - jest z nami już blisko 1,8 mln klientów multiplay, którzy połączyli już ponad 5 mln usług telewizji, telefonii i Internetu. Łącznie, po raz pierwszy w historii, świadczymy już ponad 14 mln usług kontraktowych, Plus był liderem MNP i jako jedyny operator infrastrukturalny miał w zeszłym roku dodatni bilans w przenoszeniu numerów, a wskaźnik odejść klientów był na rekordowo niskim poziomie 7,6%. Łączna oglądalność naszych stacji TV wyniosła 24,3%, co dało Telewizji Polsat 27,2% udziału w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu" - napisał prezes Tobias Solorz w liście do akcjonariuszy.

"Ubiegły rok zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Przychody grupy przekroczyły pułap 10 mld zł, EBITDA wzrosła do 3,7 mld zł, a zysk netto wyniósł 0,8 mld zł. Niezmiennie generowaliśmy bardzo wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych, który pozwolił nam realizować kolejne projekty akwizycyjne przy jednoczesnym zmniejszaniu zadłużenia" - dodał Solorz.

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna liczba usług świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 906 133, co stanowi wzrost o 2,3% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych usług systematycznie rośnie i na koniec czwartego kwartału 2018 roku osiągnął poziom 84,3%, wobec 82,8% odnotowanych na koniec czwartego kwartału 2017 roku, zaznaczono w raporcie.

"W dwunastu miesiącach i czwartym kwartale 2018 roku odnotowaliśmy rok do roku wzrost liczby wszystkich naszych podstawowych usług świadczonych w modelu kontraktowym tj. płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednocześnie po kilku kwartałach wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwowaliśmy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - podano także.

Łączna liczba klientów, którym grupa świadczy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 5 706 147 na dzień 31 grudnia 2018 roku, co stanowi spadek o 1,2% r/r.

"Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,5% w ujęciu rocznym). Zgodnie z założeniami strategicznymi Grupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego" - dodano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 488,5 mln zł wobec 606 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem