Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Krynica Zdrój, 21.03.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) pracuje nad ośmioma projektami z obszaru magazynowania energii o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW, podała spółka. Częścią realizowanego w grupie Programu Magazynowania Energii jest m.in. budowa na terenie Elektrowni Bełchatów pierwszego w Polsce magazynu energii elektrycznej zintegrowanego z blokiem konwencjonalnym.

"Program Magazynowania Energii, który został powołany w ramach Grupy PGE w listopadzie 2017 r., jest kompleksową odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi polski sektor energetyczny w procesie zmiany modelu rynku energii elektrycznej. Ten innowacyjny projekt doskonale wpisuje się także w naszą statutową misję zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w materiale przesłanym ISBnews.

Program skupiony jest obecnie na przygotowaniu nowych pilotaży oraz kontynuacji dotychczasowych w spółkach PGE Energia Odnawialna, PGE GiEK oraz PGE Dystrybucja. Zadaniem zespołu roboczego ds. magazynowania energii jest także poszerzenie tej inicjatywy o obszary zarządzane przez spółki PGE Obrót i PGE Energia Ciepła.

Najstarszą i dotychczas najpowszechniej wykorzystywaną formą magazynowania energii elektrycznej w systemie są elektrownie szczytowo-pompowe. Udział jednostek PGE w łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce wynosi około 85%, podano także.

Grupa zakłada budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Elektrowni Bełchatów. Jego podstawową funkcją, w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku, byłoby zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego poprzez wyeliminowanie konieczności zostawiania rezerwy mocy na potrzeby PSE. Ponadto magazyn energii mógłby pełnić funkcję rezerwy na wypadek braku zasilania podstawowego, zasilając wybrane blokowe urządzenia pomocnicze oraz podtrzymując działanie systemu sterowania, nadzoru i zabezpieczeń w sieci, do której zostanie przyłączony.

"Program pilotażowy pozwoli także ocenić taki magazyn pod kątem rynku mocy (jako fizyczną jednostkę wytwórczą zintegrowaną z jednostką konwencjonalną) oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego" - czytamy dalej.

W listopadzie 2018 r przeprowadzony został dialog techniczny, który miał na celu zdobycie niezbędnych informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy dla przygotowywanego projektu. Na podstawie przeprowadzonego dialogu, do którego zgłosiło się 7 podmiotów, oraz przygotowanych analiz techniczno-ekonomicznych grupa przygotowuje opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania i uruchomienia magazynu energii w technologii różnego rodzaju baterii elektrochemicznych.

"W przypadku powodzenia testów dotyczących magazynu o mocy ok. 1 MW, PGE rozważy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu energii elektrycznej o większej mocy, uwzględniając wyniki pilotażu, preferowane funkcjonalności magazynu oraz potencjał biznesowy przedsięwzięcia" - podano także.

W ramach Programu Magazynowania Energii zintegrowano również projekty rozwojowe zainicjowane przed jego uruchomieniem. Są to prowadzone przez spółkę PGE Energia Odnawialna projekty magazynów energii przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i magazyn energii przy farmie wiatrowej Karnice I.

"Projekt polegający na budowie magazynu energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh na Górze Żar otrzymał dofinansowanie z NCBiR. Jego realizacja pozwoli na badanie w warunkach rzeczywistych współpracy tego magazynu z istniejącą farmą PV o mocy zainstalowanej 600 kW oraz przeanalizowanie sposobu oddziaływania na sieć dystrybucyjną średniego napięcia zintegrowanego układu magazynu energii z farmą fotowoltaiczną. Projekt realizowany przy Farmie Wiatrowej Karnice I polega z kolei na budowie magazynu energii o szacunkowych parametrach 1,75 MW/1,75 MWh i przenalizowaniu analogicznych aspektów w odniesieniu do współpracy magazynu z istniejącą farmą wiatrową" - czytamy w materiale.

PGE Dystrybucja przygotowuje się do opracowania koncepcji budowy magazynów energii elektrycznej w czterech lokalizacjach. Przygotowywana przez zamojski oddział spółki koncepcja magazynu energii o łącznej mocy ok. 4 MW zakłada budowę zasobnika w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej ,Przemyśl, do której bezpośrednio przyłączona jest farma wiatrowa Galicja,

Kolejne dwie koncepcje projektowe w ramach spółki PGE Dystrybucja przygotowywane są przez jej białostocki oddział. Są to: magazyn energii o mocy ok. 10 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/15 kV Orla, służący potencjalnie zmniejszaniu strat sieciowych, poprawie parametrów jakościowych energii elektrycznej i badaniu możliwości świadczenia usług systemowych, oraz magazyn energii o mocy 20 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/20 kV Hańcza służący poprawie stabilizacji pracy sieci dystrybucyjnej oraz badaniu możliwości efektywnego koordynowania aktywności dużych, niestabilnych źródeł wytwórczych i zarządzania przepływami energii w obszarze sieci. Magazyn energii elektrycznej w sąsiedztwie stacji 110/20 kV Hańcza mógłby, w przyszłości, wariantowo służyć współpracy z mostem energetycznym 400 kV na granicy Polski z Litwą.

"W ramach odrębnej inicjatywy planowana jest budowa magazynu energii funkcjonującego w ramach mikrosieci, który będzie częścią większego, multilateralnego projektu, angażującego kilka linii biznesowych w Grupie PGE" ? czytamy dalej.

Kolejny z projektów realizowanych przez spółkę PGE Dystrybucja - magazyn energii elektrycznej o mocy około 2 MW - powstaje w oddziale rzeszowskim, w okolicy miejscowości Rzepedź. Pilotaż ma na celu przeanalizowanie zastosowania magazynu energii do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych na terenach, gdzie występuje brak zasilania rezerwowego.

W lutym tego roku został przeprowadzony dialog techniczny, który pozwolił na weryfikację wstępnych założeń technicznych dla budowy magazynów energii analizowanych w ramach spółki PGE Dystrybucja. Obecnie przygotowywane są koncepcje dla poszczególnych lokalizacji, które pozwolą na wybranie optymalnych punktów przyłączenia, doprecyzują docelową funkcjonalność oraz przedstawią dokładne parametry techniczne systemu magazynowania.

Celem rozwoju koncepcji magazynowania energii elektrycznej w Grupie PGE jest przede wszystkim: integracja charakteryzujących się dużą niestabilnością źródeł OZE, poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej w sieci, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, umożliwienie pracy wyspowej, czyli uniezależnianie wybranego obszaru sieci od zewnętrznych dostaw energii, a także arbitraż cenowy bazujący na możliwości ładowania ich tańszą energią w trakcie tzw. doliny nocnej i sprzedawanie podczas szczytów zapotrzebowania. W przyszłości, po wprowadzeniu odpowiednich uregulowań prawnych w tym zakresie, możliwe byłoby także świadczenie regulacyjnych usług systemowych dla operatorów sieci, mogące być potencjalnie dodatkowym źródłem przychodu dla Grupy PGE.

"Dzięki prowadzonym projektom PGE ma szansę stać się liderem w segmencie magazynów energii elektrycznej, który w ramach rozwijającego i zmieniającego się oblicza rynku energii będzie stanowił istotny i dochodowy komponent systemu energetycznego. Jest również dowodem na to, że Grupa PGE konsekwentnie kreuje odpowiedzialną energetykę jutra" - skomentował Baranowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.