Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest opracowanie i wdrożenie modelu kształcenia kadr na potrzeby spółek z grupy kapitałowej ARP, a także podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych, podała Agencja.

"To porozumienie to zapowiedź efektywnej współpracy nauki i szkolnictwa wyższego z sektorem gospodarczym. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. To jeden z priorytetów działań podejmowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uważam, że inicjatywy takie jak ta, które za główny cel stawiają sobie zapewnienie przedsiębiorcom wykwalifikowanej kadry i ułatwienie młodym ludziom podjęcia pierwszej pracy zawodowej są szczególnie wartościowe" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Na mocy porozumienia strony będą wspólnie określać potrzeby ARP i spółek z grupy ARP w zakresie kierunków kształcenia w wyższych szkołach zawodowych. Umowa umożliwi kształcenie kadr na potrzeby spółek z grupy kapitałowej ARP, a także na potrzeby podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych, podano także.

"W ARP od 2018 roku realizujemy program 'Kadry dla przemysłu'. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wykwalifikowanej kadry. Przy okazji korzystają też uczniowie, zdobywając niezbędne doświadczenie. Dotychczas współpracowaliśmy z technikami i szkołami zawodowymi, teraz otwieramy się na uczelnie wyższe, bo zapotrzebowanie na młodych, dobrze wykształconych ludzi cały czas rośnie. Podpisując umowę z KRePUZ wchodzimy na nowy, wyższy poziom rozwoju kadr dla przemysłu. W ten sposób tworzymy silną gospodarkę, zdolną do konkurowania na rynkach globalnych" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

ARP i KRePUZ będą wspierać działania prowadzone przez ARP w zakresie rozwoju innowacji w polskim przemyśle.

"Porozumienie przewiduje również wspólne organizowanie konkursów dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich. Bieżąca współpraca oraz wymiana informacji i doświadczeń odbywać się będzie w Radzie Gospodarczej przy Konferencji, w skład której wejdą przedstawiciele ARP, KRePUZ i przedsiębiorców" - czytamy także.

Jak przypomina ARP, celem "Kadr dla Przemysłu" jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z grupy ARP a sektorem edukacji. Dotychczas program realizowany był poprzez uruchamianie programów stażowych, aranżowanie wizyt w zakładach pracy oraz wspieranie nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką), na poziomie techników i szkół zawodowych. Teraz program zostanie poszerzony o współpracę z uczelniami wyższymi.

"Z przyjemnością włączyliśmy się do tej inicjatywy. Jest ona dla nas szczególnie ważna, bo przybliża nas do odpowiedzi na pytanie czego i jak uczyć w tak dynamicznie zmieniających się czasach, jak sprawić, by młodzi wykształceni Polacy mieli takie same szanse jak ich europejscy rówieśnicy" - powiedział przewodniczący KRePUZ prof. dr hab. Witold Stankowski, cytowany w komunikacie.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreśla się, że rozwój przemysłu wymagać będzie wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Umiejętności, kompetencje i kwalifikacje wymagane od pracowników będą stale wzrastać i będą dotyczyły wszystkich poziomów zatrudnienia. Kluczowym celem kształcenia zawodowego i jest zwiększenie jego skuteczności i efektywności oraz zharmonizowanie z rynkiem pracy, zaznaczono w materiale.

"Praktyczny model kształcenia w publicznych uczelniach zawodowych współgra z potrzebami rynku pracy. Jestem przekonany, że porozumienie z ARP pozwoli zwiększyć efektywność współpracy między sektorem przemysłu i naszą grupą uczelni" - powiedział jeden z inicjatorów porozumienia rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, cytowany w komunikacie.

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych to zrzeszenie rektorów reprezentujących polskie publiczne uczelnie zawodowe, mające na celu współpracę tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kadry dla przemysłu to kolejny sektorowy program wsparcia stworzony w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wcześniej spółka uruchomiła program stażowy "Rozwój kadr sektora kosmicznego" oraz konkurs akceleracyjny w ramach spółki ARP Games.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.