Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Kłopoty Ursusa osłabiają branżę elektromobilności

-- Efekty reform w służbie zdrowia będą widoczne w pełni za 10 lat, ocenia minister zdrowia Łukasz Szumowski

-- Jeśli wróci temat repolonizacji, a mBank trafi na sprzedaz, zaintersowani nimi mogą być PKO BP i Pekao

-- By apteki działały zgpdnie z prawem i były opłacalne, z rynku powinna zniknąć co czwarta, wynika z analiz Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek

--Inwestorzy na GPW z dużą ostrożnością podchodzą do kupowania akcji

Parkiet

-- Część wpływów ze sprzedaży aktywów trafi do akcjonariuszy, zapowiada prezes BBI Development Michał Skotnicki

Puls Biznesu

-- Rynek huczy od plotek, że szefowa resortu finansów chce zrezygnować ze stanowiska. Na razie przebywa na zwolnieniu lekarskim

-- Były prezes Calatravy Capital został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na warszawskim lotnisku Okęcie. Jest podejrzany o wyłudzenie trzech kredytów o wartości 2 mln zł z banków w Przysusze i Zwoleniu

--Dariusz Kacprzyk, były prezes BGK wszedł do rady nadzorczej Access Banku, piątej co do wielkości instytucji finansowej w Azerbejdżanie

Gazeta Wyborcza

-- Wpływy z opłaty recyklingowej będą znacznie niższe niż szacowano - marszałkowie zgromadzili w sumie nie 1,15 mld zł, ale 64,15 mln zł

-- Tysiące kobiet, które wygrały w Trybunale Konstytucyjnym batalię o wyższe emerytury, nie dostaną podwyżki. Tak postanowił ZUS

ISBnews

--Nextbike odnotował 0,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej

--PCC Exol odnotowało 19,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 18,22 mln zł zysku rok wcześniej

--Ten Square Games odnotowało 36,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 8,41 mln zł zysku rok wcześniej

--Marvipol Development miał wstępnie 266,13 mln zł zł skonsolidowanych przychodów i 47,31 mln zł zysku netto w 2018 r.

--British Automotive Holding (BAH) miał wstępnie 907,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r.

--Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dwie umowy o dofinansowanie projektów

--Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o przerwie w dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i wznowieniu obrad 3 kwietnia

--Projprzem Makrum po wynikach za ubiegły rok podtrzymuje cele dotyczące przychodów na lata 2020-2022 zaprezentowane w strategii w 2017 r.

--Akcjonariusze VIA4 S.A, spółki w 100% zależnej od Stalexport Autoroute S.a r.l. (która z kolei należy w 100% do Stalexport Autostrady S.A.) zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 3,05 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r.,

--Globe Trade Centre (GTC) jest w trakcie oferowania obligacji na ok. 20 mln euro na polskim rynku i ma w planach kolejne transze, kierowane na inne rynki i o prawdopodobnie większej wartości

--Enea przewiduje pozytywne trendy w segmentach wydobycie i wytwarzanie w 2019 roku, stabilną sytuację w segmencie dystrybucji, natomiast zakłada, że segment obrót znajdzie się pod presją, głównie ze względu na wpływ ustawy o zmianie cen energii elektrycznej

--Enea zakłada, że zamrożenie cen energii będzie neutralne dla wyników segmentu obrót

--PKP Cargo liczy, że spółka zależna AWT osiągnie zyski na każdym poziomie wyników w 2019 r.

--Umowa ramowa pomiędzy KGHM Polska Miedź a China Minmetals Corporation na lata 2017-2021 zawarta 20 czerwca 2016 r. została rozwiązana. Oznacza to spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie nowej umowy ramowej na lata 2019-2023, zawartej przez spółkę 6 listopada 2018 r. z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd.

--Enea jest w trakcie poważnej analizy celów strategicznych, w kontekście istotnie zmieniającego się otoczenia rynkowego

--PGE Nowa Energia - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje uruchomienie kolejnych pięciu stacji ładowania samochodów elektrycznych w Zakopanem w tym roku i rozmawia o kolejnych lokalizacjach, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych, z samorządami

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) pracuje nad ośmioma projektami z obszaru magazynowania energii o łącznej wstępnie szacowanej mocy około 40 MW

--Cyfrowy Polsat spodziewa się wzrostu wskaźnika capex/przychody do 11% w tym roku

--Szefowa finansów grupy Cyfrowego Polsatu ocenia, że EBITDA (bez uwzględnienia Netii) w tym roku może być na podobnym poziomie r/r

--Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC, a w związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów

--Cyfrowy Polsat zakłada 1,3-1,5 mld zł skorygowanych wolnych przepływów gotówkowych w bieżącym roku

--Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji, "czy i kiedy" będzie zwiększał zaangażowanie w Netii

--Szacunkowe skonsolidowane przychody za luty 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 153 mln USD i były o ok. 13% niższe w skali roku

--PKP Cargo chce, by przewozy w grupie ponownie "zauważalnie" wzrosły w ujęciu r/r w 2019 r., przyczyniając się - obok poprawy efektywności - do wzrostu EBITDA

--PKP Cargo chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami pomimo wyzwań rynkowych

--Inpro odnotowało ok. 259 mln zł przychodów za 2018 r., co stanowi o ok. 28% r/r

--Prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na 2019 rok wynosi 1 152,8 mln zł

--Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

--Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z Alin Group prowadzącym działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych i będącą w trakcie zmiany nazwy na All In! Games. Po połączeniu Synerga.fund zmieni nazwę i będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste.

--Infoscan podpisał list intencyjny z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions (Medika Bazaar). Do końca II kwartału ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie spółki Infoscan trafi na rynek indyjski.

--Zarząd spółki zależnej Orlen Serwis i 8 organizacji związkowych działających w ramach spółki podpisały porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku. Z warunkami zawartymi w podpisanym porozumieniu nie zgodziła się jedna organizacja - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Grupy Kapitałowej PKN Orlen .

--Aplisens wypracował najwyższe w historii skonsolidowane przychody na poziomie 105,7 mln zł (+5,9% r/r), liczy na dalsze wzrosty przychodów w 2019 r.

--Echo Investment szacuje całkowitą docelową wartość wszystkich realizowanych i planowanych projektów na ok. 2,7 mld euro

--Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 580,5 mln zł w 2019 roku, w porównaniu do wykonania na poziomie 463,1 mln zł w roku 2018 i 496 mln zł w roku 2017

--Plaza Centers odnotowała 38,37 mln euro skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 26,56 mln euro straty rok wcześniej

--Serinus Energy odnotował 4,89 mln USD skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 18,79 mln USD straty rok wcześniej

--Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach kapitału docelowego, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25 000 zł

--Grupa kapitałowa Enea planuje 2 621,1 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku, w porównaniu do 2 306,8 mln zł w roku 2018 i 4 186,9 mln zł w roku 2017

--Archicom Polska S.A. - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Stegnie. Nieruchomość o powierzchni 1,2744 ha została nabyta za 5,8 mln zł netto

--Echo Investment odnotowało 305,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 313,02 mln zł zysku rok wcześniej

--Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen odnotował 5 556 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6 655 mln zł zysku rok wcześniej

--Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, działający na wniosek PKO Banku Polskiego, dokonał zajęcia ruchomości Ursusa obciążonych zastawami rejestrowymi

--Cherrypick Games odnotował 0,74 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej

--Enea oraz Enea Wytwarzanie zawarły list intencyjny z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) i BOŚ Eko Profit w zakresie działań mających na celu dywersyfikację miksu paliwowego, rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej

--Zarząd Globe Trade Centre (GTC) zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 0,37 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2018 roku

--Aplisens odnotował 14,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 19,65 mln zł zysku rok wcześniej

--Vantage Development odnotował 78,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 22,96 mln zł zysku rok wcześniej

--Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 91,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 156,3 mln euro zysku rok wcześniej

--LW Bogdanka odnotowała 53,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 667,61 mln zł zysku rok wcześniej

--Zarząd PKP Cargo rekomenduje przeznaczenie 67 180 375,5 zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok

--Enea odnotowała 686,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 070,17 mln zł zysku rok wcześniej

--PKP Cargo odnotowało 183,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 81,7 mln zł zysku rok wcześniej

--Plany Cyfrowego Polsatu na 2019 rok obejmują przede wszystkim dalszy rozwój i umacnianie pozycji i wartości na rynku medialno-telekomunikacyjnym, wzrost liczby świadczonych usług oraz klientów programu smartDOM

--Cyfrowy Polsat odnotował 71,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. (wg MSSF15) wobec 168,1 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem