Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Utrwalą się wzrostowe tendencje w obrocie produktami mlecznymi, a krajowa branża mleczarska pozostanie eksporterem netto w 2019 roku, podało Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

"Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2018 r. wartość wywiezionych artykułów mleczarskich osiągnęła poziom 2,24 mld euro (9,53 mld zł), o blisko 3% wyższy niż w bardzo dobrym 2017 r. Jednocześnie wydatki na zakup tego asortymentu poza granicami naszego kraju były zbliżone do notowanych w 2017 r. i wyniosły niecały 1 mld euro (4,22 mld zł). Dodatnie saldo handlu zagranicznego ukształtowało się na poziomie około 1,25 mld euro(5,31 mld zł), o 5% wyższym niż w 2017 r. Przewiduje się, że w roku 2019 utrwalą się wzrostowe tendencje w obrocie produktami mlecznymi, a krajowa branża mleczarska pozostanie eksporterem netto" - czytamy w materiale.

Produkty mleczne z Polski eksportowane były przede wszystkim na rynek unijny. W 2018 r. udział krajów UE w wartości wywozu wyniósł 78,3% wobec 77,4% w 2017 r. Jednocześnie wpływy uzyskane z eksportu do UE wzrosły o blisko 4%, do 1,75 mld euro.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były Niemcy (22% wartości - 494 mln euro), Czechy i Holandia (po około 8% - odpowiednio 186 mln euro i 180 mln euro), Wielka Brytania i Włochy (po 5% - odpowiednio 106 mln euro i 102 mln euro) oraz Słowacja, Rumunia i Litwa (po 4%). Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. (tj. od momentu wprowadzenia rosyjskiego embarga) jest niewielki i w 2018 r. wyniósł 1,4%. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do tego ugrupowania była o 15% większa niż w 2017 r. i wyniosła 32 mln euro.

Udział krajów pozaunijnych, nienależących do WNP w wywozie był o 1 pp. mniejszy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 20%. Spośród tych krajów największy udział w eksporcie produktów mlecznych miały: Algieria (4% wartości wywozu - 95 mln euro), a także Chiny i Arabia Saudyjska (po około 2% - odpowiednio 50,5 mln euro i 37 mln euro).

Eksport masła może być o około 4% większy niż w 2018 r. i wynieść 70 tys. ton, jednocześnie przywóz masła do Polski może być zbliżony do poziomu z 2018 r.,prognozuje KOWR.

"Wywóz masła i tłuszczów mlecznych z Polski osiągnął rekordowy poziom. W 2018 r. z kraju wyeksportowano 67 tys. ton tego asortymentu, o 9% więcej niż przed rokiem i ponad 2-krotnie więcej niż w roku akcesji Polski do UE. Jednocześnie przywóz masła był zbliżony do notowanego w 2017 r. i wyniósł niecałe 21 tys. ton" - podano także.

Polska jest liczącym się na świecie eksporterem odtłuszczonego mleka w proszku. Według danych UN Comtrade w 2017 r. Polska zajmowała 10. pozycję w handlu globalnym OMP (z 3% udziałem), a w UE - 6. pozycję (po Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Irlandii), z 11% udziałem w unijnej strukturze wywozu.

W 2018 r. z Polski wyeksportowano 132 tys. ton tego proszku (80% produkcji ogółem), o 47% więcej niż przed rokiem.

Analitycy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oceniają, że w 2019 r. eksport OMP może wynieść 140 tys. ton i być o 6% większy niż w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem