Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Unimot odnotował wstępnie 6,7 mln zł EBITDA, a w ujęciu skorygowanym 18,7 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r. przy 1 007 mln zł przychodów, podała spółka prezentując szacunkowe dane.

Zarząd Celon Pharma podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 10,8 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 29,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 6,18 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,63 zł na akcję, podała spółka.

GetBack zawarł z mBankiem porozumienie w sprawie zasad spłat zadłużenia wynikającego z umowy kredytu, wypowiedzianej w lutym br., podała spółka.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 53,8 tys. ton w lutym 2019 r. i była o 19% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 61 tys. ton w lutym 2019 r. i była wyższa o 40% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Neuca oczekuje, że po dobrym 2018 roku, zysk netto grupy wzrośnie r/r w 2019 roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Po okresie intensywnych inwestycji w 2018 i 2019 roku, Neuca planuje ograniczyć ich skalę do 35-40 mln zł w kolejnych latach, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik.

Spółka Elpis - podmiot zależny od PCC Exol i PCC Rokita - sprzedała 100% udziałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia z siedzibą w Malezji na rzecz PCC SE z siedzibą w Duisburgu, podały obie spółki w osobnych komunikatach. Cena sprzedaży udziałów PCC Oxyalkylates wyniosła 8,2 mln zł.

PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje zainwestować ok. 100 mln zł w 30 podmiotów do 2025 r., poinformował prezes Piotr Czak. Współprowadzony fundusz Energy Research Capital (ERC) zainwestuje w tym okresie ponad 30 mln zł, a SpeedUp Energy Innovation (SEI) zainwestuje ponad 80 mln zł.

W projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) brakuje odniesienia do przyszłości otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oceniła w rozmowie z ISBnews.tv prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) Małgorzata Rusewicz.

Neuca planuje przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2018 rok kwotę 33,5 mln zł, co oznacza 7,4 zł na akcję, podała spółka. Neuca podtrzymuje politykę dywidendy, która zakłada jej wzrost o 10-15% co roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

Nakłady inwestycyjne Alumetalu są planowane na ok. 40 mln zł w 2019 r. wobec 34,1 mln zł w ubiegłym, poinformował prezes Marek Kacprowicz.

Ten Square Games w ciągu kilku tygodni "wpuści" graczy do swojej najnowszej produkcji "Golf Rush". Ponadto pracuje nad grą outdoorowo-symulacyjną, dwoma tytułami dedykowanymi kobietom i prototypuje trzy kolejne projekty, poinformował prezes Maciej Popowicz.

Alumetal ocenia, że cele finansowe założone na 2019 r. w programie opcji menedżerskiej są w zasięgu spółki, poinformowali członkowie zarządu. Spółka niejednoznacznie ocenia początek br., choć jest raczej pewna, że wolumen sprzedaży wzrośnie w ujęciu r/r i kw/kw.

Ten Square Games podtrzymuje swoje plany na ryku chińskim, poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal.

Ten Square Games nie wyklucza przejęć, czy współpracy kapitałowej z innymi studiami, wynika z wypowiedzi prezesa Ten Square Games Macieja Popowicza.

Ten Square Games celuje w awans swojego sztandarowego tytułu "Fishing Clash" do pierwszej setki zestawienia Top Grossing Google, wynika z wypowiedzi prezesa Ten Square Games Macieja Popowicza.

Enea Operator ? spółka z grupy kapitałowej Enei - dostarczyła swoim klientom 19,9 TWh energii elektrycznej a czas przerw nieplanowych w sieci wyniósł nieco ponad 152 minut w 2018 r., co oznacza najlepsze wyniki w jej historii, podała spółka.

Wirtualna Polska Holding stała się mniejszościowym akcjonariuszem Teroplanu, właściciela serwisu e-podróżnik.pl, podała spółka. e-podróżnik.pl to największa polska platforma ułatwiająca planowanie podróży oraz zakup online biletów autobusowych i kolejowych. Za 13% akcji w spółce WP zapłaciła 7,7 mln zł.

PKN Orlen może sprowadzić maksymalnie ok. 800 tys. ton ropy saudyjskiej w ciągu sześciu miesięcy na mocy umowy podpisanej z Saudi Aramco Products Trading Company - spółką córką saudyjskiego producenta, podał PKN Orlen.

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 115 mieszkań w V etapie projektu Panoramika w Szczecinie, podała spółka. Ukończenie budowy planowane jest na III kwartał 2020 r.

Atal wprowadził do sprzedaży 114 mieszkań i 1 lokal usługowy w ramach II etapu os. Nowa Grochowska, podała spółka. Planowany termin oddania drugiego etapu inwestycji Nowa Grochowska do użytkowania to IV kw. 2020 r.

Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, wypracowała 28 mln USD zysku netto i 57 mln USD EBITDA LIFO w 2018 roku, podała spółka.

Globalworth Poland RE odnotował 64,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 31,32 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PHN 3 - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości - złożyła wraz z HE Dutch II B.V. z grupy kapitałowej Hillwood wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) w sprawie zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Kruk złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Wonga.pl oraz pośrednio w spółce Wonga Collections, podał Urząd.

Grupa Neuca planuje realizację planów inwestycyjnych w wysokości 120 mln zł w 2019 r. Na akwizycje w segmencie ochrony zdrowia zamierza przeznaczyć 20 mln zł, zaś największą kwotę - 65 mln zł - pochłoną wydatki na budowę biurowca - siedziby firmy, podała Neuca.

Program pracowniczych planów kapitałowych (PPK) będzie miał pozytywny wpływ na warszawską giełdę, ale ujawni się on w pełni dopiero za 3 lata. Nowy system szczególnie pozytywnie może oddziaływać na segment małych i średnich spółek (MŚP) na GPW, uważa Michał Stalmach, zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Neuca szacuje, że wzrost rynku hurtu aptecznego w tym roku wyniesie 3-4%, po wzroście o 4% w 2018 roku, podała spółka.

Work Service podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii grupy kapitałowej, podała spółka.

Rawlplug odnotował 34,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 28,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pharmena odnotowała 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nextbike Polska zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice kolejną umowę na utrzymanie wdrożonego w 2018 roku systemu wypożyczalni rowerów miejskich obejmującego 39 stacji oraz rozbudowę systemu polegającą na uruchomieniu 21 dodatkowych stacji, podała spółka. Nextbike zapewni minimum 482 sztuk rowerów. Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie 1 633 900 zł netto.

Qubic Games odnotował 1,77 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje Indata w upadłości z obrotu z dniem 27 marca, podała giełda.

Benefit Systems dokonał wstępnego rozpoznania wieloetapowej transakcji, której efektem końcowym było m.in. wydzielenie części majątku z Calypso Fitness do NewCo2 w 100% pośrednio zależnej od Benefit Systems na dzień 31.12.2018 r., podała spółka. Szacowany pozytywny wpływ rozliczenia całej transakcji na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Benefit Systems wynosi około 21,5 mln zł i ma charakter niepieniężny.

Zarząd Alumetalu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 43 862 155,46 zł pochodzącej z zysku netto spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego spółki w kwocie 19 294 175,98 zł, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł na każdą akcję, podała spółka.

Alumetal odnotował 74,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 70,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje Abadon Real Estate z obrotu z dniem 26 marca, podała giełda.

J.W. Construction odnotowało 16,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 25,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kino Polska zamierza pracować nad dalszym umacnianiem pozycji na rynku mediowym w 2019, co w konsekwencji umiejscowi grupę na piątym miejscu wsród największych grup mediowych w Polsce, ze średniorocznym udziałem na poziomie 3% w oglądalności widowni komercyjnej (16-49), poinformował prezes Bogusław Kisielewski.

Kino Polska odnotowało 36,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dywidenda na akcję spółki Neuca będzie o ponad 15% wyższa niż w 2018 roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Neuca odnotowała 24,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 30,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem