Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty osiągną poziom 770 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o 14% r/r), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 73 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do zeszłorocznego, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 2% r/r do 107 mln zł w roku bieżącym, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 53 mln zł, czyli będzie analogiczny z osiągniętym w poprzednim roku.

Idea Bank S.A. z siedzibą we Lwowie, Ukraina (Idea Bank Ukraina) odnotował 335,98 mln UAH (44,69 mln zł) zysku netto w 2018 r., podał Getin Holding, właściciel 100% kapitału ukraińskiego banku.

Emisja obligacji Kruka serii AE4 doszła do skutku i zostało przydzielonych 115 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 115 mln zł, podała spółka.

Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 9 782 808 akcji nowej emisji PDH Polska - spółki celowej realizującej inwestycję "Polimery Police" - za łączną kwotę 97,83 mln zł, podały Azoty.

Sanok Rubber Company zawarł z DNB Bank Polska umowę o wielowalutowy limit kredytowy w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł do wykorzystania w euro i złotych, podała spółka.

Bloober Team zdecydował, że gra "Layers of Fear 2" ukaże się w II kw. br. na PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach PC. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,99 euro/USD, jednakże na różnych terenach ceny mogą być odmienne.

QubicGames zawarł z firmą Red Dev Studio z siedzibą w Olsztynie umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Down to Hell" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.

KGHM Polska Miedź przekazał sportowcom pierwsze stypendia finansowane w ramach programu "Miedziane Rywalizacje", Stypendia na 2019 r. otrzymało 15 osób,

Asbis Enterprises prognozuje wypracowanie 8,5-10 mln USD zysku netto po opodatkowaniu w 2019 r. przy 1,7-1,9 mld USD przychodów, podała spółka.

Budimex zawarł umowę na modernizację i rozbudowę Planetarium Śląskiego w Chorzowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wartość umowy to za 66 mln zł netto, podała spółka. Inwestycja ma termin realizacji 18 miesięcy (do października 2020 roku).

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) z sukcesem zakończył pilotażowy projekt wykorzystania sztucznej inteligencji w obsłudze szkód komunikacyjnych, podała spółka. Innowacyjna technologia będzie wspierać pracowników i ekspertów ubezpieczyciela, co skróci czas obsługi zgłoszenia.

Rada dyrektorów Asbis Enterprises podjęła decyzję o zarekomendowaniu akjconariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za 2018 rok wysokości 2 775 000 USD, co daje 0,05 USD na akcję , podała spółka. Łączna kwota dywidendy z zysku za ub. rok może tym samym wynieść 5,5 mln USD, tj. 0,10 USD na akcję, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki Smyk Holding, wynika z zestawienia na stronie KNF

Przewozy Grupy PKP Cargo były równe 8,3 mln ton w lutym br., co oznacza spadek o 2% r/r, podała spółka. Ogółem transportem szynowym przewieziono ogółem 18,8 mln ton towarów (spadek o 2,8% r/r). Był to najniższy miesięczny wolumen przewozów od lutego 2017 roku. Jednocześnie kolejowy rynek kurczył się trzeci miesiąc z rzędu (r/r), choć tempo spadku w lutym było niższe niż w poprzednich miesiącach. Główną przyczyną był silny spadek przewozów konkurentów Grupy PKP Cargo (-3,4% r/r), którzy przewieźli w poprzednim miesiącu 10,5 mln ton ładunków. Udział PKP Cargo w rynku wzrósł do niemal 44%.

Lokum Deweloper szacuje potencjał rozpoznań mieszkań w wyniku na 892 w 2019 r., 483 w 2020 r. i 1 766 w 2021 r., co oznacza, że w przyszłym roku spółka dozna "zachwiania" liczby przekazań, poinformowali członkowie zarządu. Wskazali, że w poprzednich latach potencjał rozpoznań przekładał się na raportowane przekazania mieszkań w przeważającej większości - w 2018 r. w 92%, co dało rozpoznanie w wyniku 900 lokali.

Pure Biologics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu lekowego obejmującego "Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm). Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 30,1 mln zł.

Analiza krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych pozwala wysnuć wniosek, że choć zbliża się koniec hossy na globalnych rynkach akcji, to do rozpoczęcia bessy pozostało nam jeszcze co najmniej kilka miesięcy, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami akcji w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Spokko nie pracuje nad mobilnym "Gwintem" w ramach grupy CD Projekt, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt pracuje nad kolejnym po "Cyberpunk 2077" dużym tytułem, zapowiedzianym w strategii, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt widzi poprawiające się parametry gry "Gwint" oraz "sentyment" wokół niej, poinformował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

Zarząd CD Projekt uważa, że to nie jest dobry czas na dywidendę, ponieważ spółkę czeka wytężony czas inwestycji, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt chce zrobić "mocny show" na czerwcowych targach E3 w Los Angeles, tak żeby były one najważniejsze w historii spółki, poinformował prezes Adam Kiciński. Stwierdził, że "Cyberpunk 2077" jest już "bardzo zaawansowany".

CD Projekt planuje mobilną wersję gry "Gwint" na jesieni, poinformował prezes Adam Kiciński.

mBank Hipoteczny odnotował 41,24 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 27,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Większość kampanii gry "Cyberpunk 2077" wciąż przed CD Projekt, poinformował prezes Adam Kiciński.

Radpol zawarł z Veolia Energia Polska, reprezentującą spółki należące do grupy kapitałowej Veolia, porozumienie ramowe na dostawę produktów Radpolu, m.in. materiałów preizolowanych, podała spółka. Porozumienie ramowe zostało zawarte na czas określony, tj. od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Minimalna wartość zakupów zrealizowanych zgodnie z porozumieniem ramowym przez spółki należące do grupy kapitałowej Veolia wyniesie 5 mln zł netto rocznie, czyli 15 mln zł netto w skali całego porozumienia ramowego.

Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydują o przeznaczeniu 36 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 kwietnia.

Lokum Deweloper odnotował 64,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 71,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ML System planuje uruchomić sprzedaż produktów opartych na ultracienkim szkle od III kwartału 2019 r., poinformował prezes Dawid Cycoń.

ML System odnotował 5,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SPV.REST1 Sp. z o.o. oraz Shanghai Express Sp. z o.o.- spółki zależne Sfinks Polska - zawarły list intencyjny z Cafe Contact oraz Inwento 2 Sp. z o.o. odnoszący się do propozycji aktualizacji koncepcji rozwoju marek Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim, podała spółka. Na podstawie tych uzgodnień Shanghai może przejąć aktywa związane z markami Meta Seta Galareta i Meta Disco za 500 tys. zł.

Medicalgorithmics odnotował 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Radpol podpisał z inwestorem branżowym list intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego zbycia przez Radpol zakładu produkcyjnego Wirbet położonego w Ostrowie Wielkopolskim, podała spółka.

Działania podejmowane w ubr. nie mają obecnie wpływu na wyniki Grupy CD Projekt Red, ale są inwestycją w przyszłość, a ta zapowiada się niesamowicie, poinformował prezes Adam Kiciński.

Zarząd Simple podjął decyzje o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2018 roku, podała spółka. Rekomendowana wartość dywidendy została określona na kwotę 1,9 mln zł.

CD Projekt przewiduje ponoszenie istotnych nakładów w najbliższych kwartałach, związanych z wydaniem gry Cyberpunk 2077, wynika z raportu spółki.

Ciech zamierza maksymalnie wykorzystać polepszającą się koniunkturę na rynku sody kalcynowanej, rozwijać ofertę produktową w segmencie soli i agro (dzięki licznym nowościom produktowym oraz dostępowi do rynków, na których działa Proplan), a także realizować budowę nowej warzelni soli w Niemczech, podała spółka.

CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ub. r. W efekcie skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 250 mln zł, poinformował wiceprezes zarządu do spraw finansowych Piotr Nielubowicz.

Ciech odnotował 183,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 393,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt odnotował 109,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 200,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem