Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Atlas Estates odnotowało 5,81 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,69 mln euro wobec 7,66 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,04 mln euro w 2018 r. wobec 35,44 mln euro rok wcześniej.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. podstawowa wartość aktywów netto grupy wynosiła 91,8 mln euro.

"Wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 6,7 mln euro w stosunku do poziomu 85,1 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynikał przede wszystkim z wykazanego przez grupę zysku po opodatkowaniu w kwocie 5,8 mln euro oraz wzrostu innych całkowitych dochodów o 0,9 mln euro" - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście załączonym do raportu rocznego.

Na wzrost wartości aktywów netto o 6,7 mln euro złożyły się głównie:

- odnotowane na 31 grudnia 2018 r. zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 7 mln euro;

- kwota 4,2 mln euro z tytułu aktualizacji wyceny hoteli na 31 grudnia 2018 r.;

- wpływy ze sprzedaży budynku biurowego Sadowa w kwocie 9,1 mln euro, które zostały wykorzystane na całkowitą spłatę kredytu w kwocie 3,6 mln euro zaciągniętego na sfinansowanie tej inwestycji, a pozostała kwota zwiększyła stan rezerw pieniężnych grupy na 31 grudnia 2018 r.; zniwelowane przez:

- stratę netto z tytułu różnic kursowych w kwocie 4,3 mln euro (ujętą w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach);

- wartość sprzedanego budynku biurowego Sadowa: 7,2 mln euro;

- wartość odpisów amortyzacyjnych za rok obrotowy: 2,4 mln euro.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 14,22 mln euro wobec 27,85 mln euro zysku rok wcześniej.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.