Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (MSSE) dotyczący m.in. zwiększenia jej powierzchni ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Powierzchnia MSSE zwiększy się do 1 793,2769 ha.

"Plan rozwoju strefy mieleckiej przewiduje zwiększenie jej obszaru w celu tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji m.in. na terenie województwa podkarpackiego, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, rozwoju eksportu i innowacyjnych dziedzin gospodarki oraz powstania nowych, stabilnych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic" - czytamy w dokumencie.

Potrzebę włączenia do strefy terenów w mieście Mielec oraz gminach Trzebownisko, Radomyśl Wielki, Padew Narodowa zgłosił zarządzający Mielecką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Niniejsza zmiana granic została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa podkarpackiego. Zgody na włączenie terenów do strefy wyraziły właściwe rady miast i gmin, podano także.

Projekt zakłada również wyłączenie ze strefy terenu w Radzyniu Podlaskim w związku z odstąpieniem przedsiębiorcy od realizacji inwestycji, na rzecz której teren włączono do strefy w 2016 r.

"Przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje włączenie w granice mieleckiej sse gruntów o powierzchni 75,1828 ha na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.), a także wyłączenie gruntów o powierzchni 5,8802 ha. W wyniku ww. zmiany powierzchnia Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwiększy się do 1 793,2769 ha" - czytamy w materiale.

Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-ekonomicznemu regionów właściwych dla terenów włączanych do mieleckiej sse. Objęcie nowych terenów statusem strefy stworzy bowiem warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 3680 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 821,43 mln zł. Liczbę miejsc pracy i wartość inwestycji oszacowano na podstawie wyników strefy mieleckiej na koniec 2017 r. w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanej powierzchni, podano także.

Nowe inwestycje, tworząc nowe miejsca pracy zapewnią dochody pracownikom zatrudnionym w zakładach powstałych w wyniku objęcia nowych terenów instrumentem sse, co wpłynie pozytywnie na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.

"Wynagrodzenia pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w zakładach powstałych na włączanych terenach stanowiły podstawę do oszacowania wpływu regulacji na sektor finansów publicznych (wpływów z tytułu PIT do budżetu państwa i budżetów jst, wpływów do NFZ i ZUS) oraz funkcjonowanie przedsiębiorców i obywateli (koszty zatrudnienia i dochody netto pracowników). Jako dochody jst (gmin) wykazano także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ale jednocześnie podatek ten ujęto jako koszt przedsiębiorców inwestujących na włączanym terenie. Korzyścią dla takich przedsiębiorców wynikającą ze skorzystania z instrumentu specjalnych stref ekonomicznych jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Oszacowano ją na poziomie 60% prognozowanych nakładów inwestycyjnych, ponieważ zgodnie z mapą pomocy regionalnej tyle wynosi intensywności pomocy dla średnich przedsiębiorców w województwie podkarpackim. Szacunki obejmują okres do końca 2026 r., a więc zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych" - czytamy także.

Projekt nie przewiduje wydatków z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego nie jest ujmowana w szacunkach wpływu regulacji na sektor finansów publicznych z uwagi na przyjęcie założenia, że bez instrumentu stref nie zrealizowano by nowych inwestycji i nie byłyby wygenerowane żadne dodatkowe przychody podatkowe po stronie tego sektora.

W corocznej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych prezentowane są dane zbiorcze dotyczące efektów funkcjonowania stref, opracowane na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności każdej strefy. Stosowane mierniki efektów to stopień wykorzystania terenu strefy pod działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o zezwolenie oraz osiągnięty poziom zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospodarowanej inwestycyjnie powierzchni, podsumowano w materiale.

Projekt rozporządzenia przygotowało i złożyło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.