Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 24-29 marca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Innowacje : Ogłoszono konkurs dotacji w ramach Programu Polska Wschodnia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą wykorzystać wyniki prac B+R i wprowadzić innowacje, a tym samym podnieść swoją konkurencyjność, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Pula wynosi 170 mln zł, w tym 100 mln zł to środki przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych w miastach średnich Polski Wschodniej. Źródło: ISBnews

Legislacja : Siedziba Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która zacznie działać jeszcze w tym roku, będzie się mieścić w Radomiu, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Rolą fundacji jest wspieranie polskich firm w dostosowaniu się do wymagań ery Przemysłu 4.0 poprzez doradztwo, szkolenia, aktywne stymulowanie rynku, podkreślił resort. Źródło: ISBnews

Legislacja : Polska branża cyfrowa z rozczarowaniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego (PE), który przegłosował we wtorek projekt unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Branża liczy na złagodzenie skutków przepisów w procesie implementacji do krajowego prawa, podał Związek Cyfrowa Polska. Źródło: ISBnews

B&R : Badawczo-rozwojową (B+R) współpracę międzynarodową podejmowało lub planowało podjąć 15,2% firm Hi-Tech w 2018 roku, wynika wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Barierę w podejmowaniu takiej współpracy stanowi biurokracja i niewystarczające wsparcie finansowe. Źródło: ISBnews

e-Bankowość : Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,1 mln na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 7,28% w skali roku. Liczba aktywnych klientów sięgnęła 17,22 mln (wzrost o 8,4% r/r), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło: ISBnews

Venture capital : Wartość inwestycji funduszy venture capital w Polsce spadła o 45% r/r do 213 mln zł w 2018 r., wynika z raportu przygotowanego przez Inovo Venture Partners. Źródło: ISBnews

IT : Polska zajmuje 3. miejsce, jeśli chodzi o outsourcing usług IT w modelu nearshoring (czyli lokalizacje relatywnie blisko Europy Zachodniej), a w zestawieniu globalnym, tj. w kategorii offshoring - 5. miejsce, za Filipinami, Indiami, Czechami i Węgrami, wynika z raportu "Executive Brief Outsourcing 2019", przygotowanego przez globalną firmę konsultingową 7N. Z 10 najlepszych lokalizacji usługowych dla branży IT siedem leży w Europie. Źródło: ISBnews

Hardware : Zgodnie z wynikami badania IDC, przeprowadzonego na zlecenie Huawei, do 2022 roku macierze all-flash osiągną 55 -proc. udziałów w rynku pamięci masowych. Dyski SSD zajmują więc wyraźnie miejsce HDD. O przewadze jednej technologii nad drugą rozmawiano w trakcie wydarzenia Huawei IT Day, które odbyło się w Warszawie. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Huawei : Chce być liderem polskiego rynku smartfonów pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy w 2019 roku z udziałem w wysokości 40%, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Huawei Consumer Business Group Polska Jefferson Zhang. Źródło: ISBnews

Boston Consulting Group (BCG) : Buduje w Warszawie swoje regionalne huby technologiczne BCG Platinion i BCG Gamma na Europę Środkową i Wschodnią, poinformował ISBnews senior partner BCG Franek Hutten-Czapski. Polskie firmy dopiero rozpoznają potencjał danych, a celem technologicznych części BCG jest m.in. wsparcie polskich firm w transformacji w kierunku przedsiębiorstw "napędzanych danymi". Źródło: ISBnews

CD Projekt : Odnotował 109,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 200,27 mln zł zysku rok wcześniej. CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii blisko 100 mln zł w ub. r. W efekcie skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 250 mln zł, poinformował wiceprezes zarządu do spraw finansowych Piotr Nielubowicz. Działania podejmowane w u.br. nie mają obecnie wpływu na wyniki Grupy CD Projekt Red, ale są inwestycją w przyszłość, a ta zapowiada się niesamowicie, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt przewiduje ponoszenie istotnych nakładów w najbliższych kwartałach, związanych z wydaniem gry Cyberpunk 2077, wynika z raportu spółki. Większość kampanii gry "Cyberpunk 2077" wciąż przed CD Projekt, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt chce zrobić "mocny show" na czerwcowych targach E3 w Los Angeles, tak żeby były one najważniejsze w historii spółki, poinformował prezes Adam Kiciński. Stwierdził, że "Cyberpunk 2077" jest już "bardzo zaawansowany". CD Projekt pracuje nad kolejnym po "Cyberpunk 2077" dużym tytułem, zapowiedzianym w strategii, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt planuje mobilną wersję gry "Gwint" na jesieni, poinformował prezes Adam Kiciński. Spokko nie pracuje nad mobilnym "Gwintem" w ramach grupy CD Projekt, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt widzi poprawiające się parametry gry "Gwint" oraz "sentyment" wokół niej, poinformował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz. Zarząd CD Projekt uważa, że to nie jest dobry czas na dywidendę, ponieważ spółkę czeka wytężony czas inwestycji, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

11bit studios : Stawia sobie za cel tworzenie gier będących alternatywą dla tytułów kategorii AAA, nastawia się na multiplatformowość, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Najważniejszym projektem 11bit studios na kolejne kwartały jest "Projekt 8", ale jeszcze w tym roku spółka chce rozpocząć wstępne prace nad dwoma kolejnymi produkcjami, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. 11bit studios odnotowało 37,55 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Odnotowało 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 76,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy Asseco na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi obecnie 6,2 mld zł i jest o 14% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w marcu 2018 roku, podała spółka. Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Sławomira Szmytkowskiego na stanowisko wiceprezesa po rezygnacji z tej funkcji Tadeusza Dyrgi, podała spółka. Sławomir Szmytkowski będzie pełnić funkcję wiceprezesa od 1 lipca br. do końca obecnej kadencji zarządu. Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Z "umiarkowanym optymizmem" patrzy na 2019 rok. Źródło: BDM

Wirtualna Polska Holding : Odnotowała 73,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 35,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Microsoft : Zwiększy zaangażowanie instytucji badawczych i startupów w rozwój i komercjalizację technologii opartych o sztuczną inteligencję i machine learning w służbie zdrowia, poinformowała Microsoft Healthcare Lead Europe Elena Bonfiglioli. W Polsce są to m.in. Politechnika Śląska i MedApp, który szef koncernu Satya Nadella wymienił w liście do akcjonariuszy. Źródło: ISBnews

The Dust : Prowadzi rozmowy z inwestorami, którzy wyrazili zainteresowanie finansowania projektu produkcji gry opartej na powieściach z tzw. Cyklu Inkwizytorskiego autorstwa Jacka Piekary, znanego polskiego pisarza fantasy, podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games : Odnotowało 22,69 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis : Odnotował 12,04 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,96 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asbis Enterprises prognozuje wypracowanie 8,5-10 mln USD zysku netto po opodatkowaniu w 2019 r. przy 1,7-1,9 mld USD przychodów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Larq : Odnotował 13,18 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 35,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Fibaro : Zanotowało 47% wzrostu sprzedaży r/r w 2018 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Merlin Group : Rada nadzorcza przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa Łukasza Szczepańskiego oraz członka zarządu Jacka Jabłczyńskiego i jednocześnie powołała na stanowisko prezesa zarządu Annę Opalę, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Sygnity : Rada nadzorcza powołała Ingę Jędrzejewską w skład zarządu spółki jako członka zarządu ds. finansowych na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 30 września 2018 roku, tj. 25 marca 2019 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora, Agora Poligrafia : Zawarły trójstronne porozumienia ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz z radami pracowników spółki i Agory Poligrafii, podała Agora. Na zasadach określonych w porozumieniach spółka podjęła uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w segmencie Druk w Grupie Agora. Zwolnienie obejmie do 153 pracowników. Źródło: ISBnews

Huawei : Przychody ze sprzedaży wyniosły 721,2 mld CNY, co oznacza wzrost o 19,5% względem roku poprzedniego. Zysk netto osiągnął poziom 59,3 mld CNY, co stanowi wzrost o 25,1% rok do roku. W 2018 r. Huawei zainwestował 101,5 mld CNY (14,1% swoich przychodów ze sprzedaży) w badania i rozwój, zajmując piąte miejsce na świecie w zestawieniu The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydatki Huawei na badania i rozwój osiągnęły poziom ponad 480 mld CNY. Według oficjalnych danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Huawei złożył w 2018 roku 5 405 wniosków patentowych, zajmując pierwsze miejsce wśród wszystkich firm składających wnioski na całym świecie. "Technologia informacyjno-komunikacyjna szybko wkracza do każdej branży. Spowodowało to cyfrową, inteligentną transformację ? siłę napędową współczesnej gospodarki. Poprzez znaczne i konsekwentne inwestycje w rozwój rozwiązań 5G, a także komercyjne ich wdrażanie na dużą skalę, Huawei angażuje się w budowę najlepszych na świecie połączeń sieciowych. W trakcie tego procesu firma będzie nadal ściśle przestrzegać wszystkich odpowiednich norm, aby budować bezpieczne, godne zaufania i wysokiej jakości produkty. Pracując na rzecz osiągnięcia tego celu wyraźnie stwierdziliśmy: bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona prywatności użytkowników są absolutnym priorytetem naszych działań. Jesteśmy przekonani, że klienci, którzy zdecydują się na wybór rozwiązań Huawei będą najbardziej konkurencyjni w erze 5G. A kraje, które podejmą współpracę z firmą, zyskają przewagę przed kolejną falą wzrostu w gospodarce cyfrowej ? powiedział Guo Ping, Rotating Chairman Huawei, po publikacji rocznego sprawozdania. Źródło: spółka

Apple : Prezentuje nową usługę subskrypcji gier ? Apple Arcade. Źródło: Trigon

TCL Electronics : W roku 2018 wygenerowało rekordowy obrót, wynoszący prawie 46 mld HKD (5,1 mld euro przy obecnym kursie), czyli odnotował aż 11,7% wzrostu w stosunku do poziomu 41 mld HKD (4,6 mld euro) w roku 2017. Wyniki biznesowe przerosły oczekiwania, również biorąc pod uwagę wolumen sprzedaży telewizorów LCD, który wzrósł o 23,1% r/r do 28,61 mln telewizorów. Te wyjątkowe osiągnięcia odzwierciedla 2. pozycja TCL na globalnym rynku telewizorów w 2018, pod względem wolumenu dostaw. Źródło: spółka

SAS : Ogłosił współpracę z firmą NVIDIA, na rzecz wsparcia biznesu we wdrażaniu sztucznej inteligencji (AI). Firmy będą współpracować przy projektach uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i przetwarzania języka naturalnego. Wsparciem dla kluczowych elementów rozwiązań SAS AI będą układy NVIDIA GPU wykorzystujące architekturę obliczeniową (biblioteki) CUDA-X, dzięki czemu procesy analityczne będą jeszcze szybsze i dokładniejsze. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

BoomBit : Finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej akcji, podano w komunikacie. Spółka planuje zadebiutować na rynku głównym GPW w II kwartale br. Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Zarząd zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 3,07 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding : Nie wyklucza dalszych akwizycji zarówno w Polsce, jak i w regionie, poinformował prezes Jacek Świderski. Zarząd Wirtualnej Polski Holding zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia maksymalnej kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w II kw. 2019 r. Źródło: ISBnews

Qumak w upadłości : Skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Źródło: ISBnews

XTPL : Zaproponuje akcjonariuszom przyjęcie nowego programu motywacyjnego dla pracowników na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wyznaczonym na 24 kwietnia br., podała spółka. Oś programu stanowią opcje na akcje, które pracownicy będą mogli objąć w trakcie trwania programu po bieżącej cenie rynkowej. Rozwiązanie spaja wynagrodzenia dla kluczowej kadry ze wzrostem wartości spółki. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises : Rada dyrektorów podjęła decyzję o zarekomendowaniu akjconariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za 2018 rok wysokości 2 775 000 USD, co daje 0,05 USD na akcję , podała spółka. Łączna kwota dywidendy z zysku za ub. rok może tym samym wynieść 5,5 mln USD, tj. 0,10 USD na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok wysokości 1 004 149,76 zł oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 598 705 137,63 zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 kwietnia. Źródło: ISBnews

Legimi : Zamierza pozyskać do 4 mln zł w ramach publicznej emisji akcji. Głównym celem emisji jest rozwój działalności na rynku niemieckim, w tym finalizacja transakcji przejęcia spółki Readfy. Zapisy na akcje serii G ruszyły dzisiaj i potrwają do 12 kwietnia. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bloober Team : Zdecydował, że gra "Layers of Fear 2" ukaże się w II kw. br. na PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach PC. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,99 euro/USD, jednakże na różnych terenach ceny mogą być odmienne. Źródło: ISBnews

QubicGames : Zawarł z firmą Red Dev Studio z siedzibą w Olsztynie umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Down to Hell" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) : Z sukcesem zakończył pilotażowy projekt wykorzystania sztucznej inteligencji w obsłudze szkód komunikacyjnych, podała spółka. Innowacyjna technologia będzie wspierać pracowników i ekspertów ubezpieczyciela, co skróci czas obsługi zgłoszenia. Źródło: ISBnews

British Automotive Centrum (BAC) : Spółka córka BAH, rozpoczął testy elektronicznego modelu dystrybucji, podała internetowa platforma Carsmile, dostawca infrastruktury umożliwiającej sprzedaż samochodów oraz usług finansowych związanych z motoryzacją w kanałach cyfrowych. Carsmile jest partnerem VAC w tym projekcie. Źródło: ISBnews

Motorola Solutions : Lokalni partnerzy firmy Aksel i Siltec, zostali wybrani w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu łączności polskiej Służby Więziennej (SW), podała spółka. W ramach zlecenia wszystkie ośrodki penitencjarne w kraju zostaną wyposażone w nowoczesną technologię MOTOTRBO Digital Mobile Radio (DMR), która zastąpi przestarzałą infrastrukturę analogową. Konsorcjum Aksel i Siltec otrzymało kontrakt na modernizację systemów radiokomunikacji publicznej zgodnie z ustawą z 2016 r. "Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020". Źródło: ISBnews

Idea Bank : Klienci mogą już pobrać oprogramowanie zabezpieczające bankowość online - Trusteer Rapport firmy IBM. Jest ono polecane jako dodatkowa ochrona uzupełniająca standardowe programy antywirusowe na komputery, z których wykonywane są transakcje w internecie, podał bank. Źródło: ISBnews

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) : We współpracy z Alior Bankiem uruchomi nową platformę pożyczkową Cash opartą o technologię serwisu bancovo.pl na przełomie III/IV kwartału tego roku. Dzięki platformie każdy pracodawca będzie mógł wprowadzić nowy benefit w postaci szybkich i niskooprocentowanych pożyczek dla swoich pracowników, podało PZU. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems : Uruchomi w Republice Togo "Cyber Defense Africa" - pierwszą w tym kraju instytucję odpowiedzialną za bezpieczeństwo cybernetyczne, podała spółka. Współpraca będzie realizowana w ramach spółki joint venture, którą Asseco Data Systems stworzył wspólnie z rządem Togo. Nowa organizacja rozpocznie funkcjonowanie na początku 2020 r., a koszt inwestycji wyniesie ok. 14 mln euro. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski : Liczba klientów, którzy założyli Profil Zaufany w banku sięgnęła 500 tys., podał bank. Opcję zakładania Profilu Zaufanego w serwisach transakcyjnych PKO BP wprowadzono pod koniec 2016 roku. Źródło: ISBnews

Ceneo.pl : Wraz z polskim oddziałem Microsoft ogłosiły partnerstwo w obszarze akceleracji biznesu w oparciu o technologię, podał Microsoft. Źródło: ISBnews

Ultimate Games : Ustalił datę premiery gry "Godly Corp" na Nintendo Switch na 5 kwietnia br. w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pekao : Wolumen sprzedaży pożyczek gotówkowych przez kanały elektroniczne w banku zwiększył się o 59% w 2018 r., a w tym roku trend jest kontynuowany; udział kanałów zdalnych w całej sprzedaży nadal rośnie, poinformował Wojciech Werochowski, odpowiedzialny w Pekao za produkty kredytowe dla klientów detalicznych. Źródło: ISBnews

Echo Investment, Samsung Electronics : Wprowadzają branżę deweloperską w erę cyfrową dzięki usłudze mobilnego odbioru mieszkań, podał koncern. Źródło: ISBnews

Immersion : Polski startup tworzący gry oraz aplikacje VR i AR stworzył aplikację VR dla wystawy w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, która dzięki specjalnym goglom pozwala ożywić tyranozaura. Źródło: spółka

Exabid : Wprowadził system zakupów grupowych, umożliwiający kupno ciężarówek z rabatem dostępnym jak dotąd jedynie dla największych przewoźników. Źródło: spółka

Bank Millennium : Uruchomi nowy serwis bankowości internetowej Millenet oraz aplikację mobilną, które będą teraz spersonalizowane dla każdego klienta. Do ich budowy zastosowano unikatowe na polskim rynku technologie i rozwiązania, a także wyjątkowy design. Źródło: spółka

No Gravity Development : W ramach kampanii crowdfundingu udziałowego zebrane zostało już 124 200 zł. Oznacza to, że przekroczony został minimalny zakładany poziom zbiórki, tj. 99 000 zł. W chwili obecnej No Gravity Development pracuje nad 4 starannie wyselekcjonowanymi projektami gier. Qubic Games zdecydował się nawiązać współpracę i zainwestować w No Gravity Development. Źródło: spółka

Netia : Rozbudowała ofertę zaawansowanego backupu w chmurze ? Netia Data Protection ? o pakiety skrojone na potrzeby małych i średnich firm (MiŚP). Dodatkowo w ofercie pojawi się nowe rozwiązanie ? Netia Data Safe ? zapewniające bezpieczne przechowywanie i współdzielenie danych firmowych, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii kryptograficznych gwarantującym poufność nawet przed dostawcą usługi i producentem oprogramowania szyfrującego. Źródło: spółka

XTB : Klienci będą mogli kupować akcje lub handlować kontraktami CFD opartymi na akcjach Lyft od pierwszej sesji giełdowej. Broker wprowadził również płatności Blik. Źródło: spółka

ESL, Intel : 174 000 kibiców odwiedziło największe wydarzenie esportowe na świecie Intel Extreme Masters. To był jednocześnie najliczniej oglądany turniej CS:GO w historii ESL. Źródło: spółka

Honor : Zegarek Watch Magic jest już dostępny w Polsce. Jego cechy szczególne to: wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości, pojemna bateria zasilająca zegarek przez cały tydzień, wodoszczelność do 50 metrów, funkcja całodobowego monitorowania tętna i niezwykle dokładny GPS. Do końca kwietnia HONOR Watch Magic będzie można kupić wyłącznie w sklepach Media Expert w rekomendowanej cenie 699 zł.

(ISBnews/ISBtech)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem