Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2018, w którym przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 133 470 960,00 zł, czyli 3,18 zł na akcję, podała spółka.

"Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 133 470 960,0 zł oznacza wypłatę 3,18 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 8,15% przy kapitalizacji GPW z dnia 26 marca 2019 r."- czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu Giełdy oraz opinia Rady Giełdy w powyższej sprawie są zgodne z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, podano także.

"Pozytywnie opiniując rekomendację zarządu o proponowanej wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła wskazane przez zarząd między innymi następujące istotne czynniki:

- bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2018 r.,

- Wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2018 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2018 r.,

- utrzymujące się na wysokim poziomie i rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą (11,1), wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),

- zysk wynikający z transakcji sprzedaży akcji w spółce Aquis Exchange PLC, który w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 45,4 mln zł przed opodatkowaniem, a w ujęciu jednostkowym 32,2 mln zł przed opodatkowaniem,

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW #2022,

- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW" - wymieniono w informacji.

Organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest walne zgromadzenie.

"Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW,

- potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,

- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW.

Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie:

- z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,

- wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, ale dywidendy nie mniejszej niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW,

- potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,

- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, - potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW, wymieniono w raporcie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.