Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zaakceptowała uruchomienie GPW Tech - kolejnej inicjatywy strategicznej grupy kapitałowej GPW, podała giełda. Projekt GPW Tech zakłada rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. Powołanie spółki GPW Tech planowane jest na III kwartał 2019 r.

Solar Company odnotowało 0,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 45,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 114,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 151,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

APS Energia odnotowała 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Amiki podjął uchwałę w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości 4 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 30 101 092 zł.

Tarczyński odnotował 25,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 23,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2018, w którym przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 133 470 960,00 zł, czyli 3,18 zł na akcję, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 61,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 55,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zaktualizowała cele finansowe w ramach "Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022", które obecnie zakładają przychody w 2022 roku na poziomie 470 mln zł i EBITDA 250 mln zł, podała spółka w opóźnionym raporcie bieżącym. Dywidenda z zysku za 2019 rok ma wynieść nie mniej niż 2,4 zł na akcję, a zakładany wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, przy czym dywidenda będzie nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Ferro odnotowało 37,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gino Rossi zawiązało rezerwy oraz dokonało odpisów, które obniżą wynik finansowy netto spółki i grupy o kwotę ok. 24 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki.

Braster podpisał umowę z JSC Pharmimex, jednym z wiodących dystrybutorów farmaceutycznych na rynku rosyjskim, dotyczącą oferowania urządzenie Braster Pro w modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysokomarżowych badań. Dystrybutor do końca 2024 roku zakupi łącznie 11 100 urządzeń wraz z pakietami badań, podała spółka.

Budimex ma umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 (pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I", podał Budimex. Wartość umowy to 616 417 320,26 zł netto.

Rada nadzorcza spółki Tarczyński powołała Dariusza Świerczyńskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.

BGŻ BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BGŻ BNP Paribas TFI) oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dawniej Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) połączyły się, podał BNP Paribas Bank Polska.

Oferta Torpolu o wartości 568 mln zł brutto (462 mln zł netto) została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia postępowaniu, pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno", etap IV - odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń, podał Torpol.

Selena FM miała szacunkowo 26,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 roku, prawie trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu umowę dotyczącą rozbudowy sieci ciepłowniczej poprzez modernizację układu technologicznego oraz uciepłownienie bloków 5 i 6 w Elektrowni Turów, podała spółka. Spółka otrzyma dotację w wysokości ponad 8,1 mln zł na projekt, którego całkowita wartość wynosi ponad 30 mln zł.

BoomBit finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej akcji, podano w komunikacie. Spółka planuje zadebiutować na rynku głównym GPW w II kwartale br.

Marvipol Dwie Motławy - spółka zależna Marvipol Development - zleciła firmie Inhaus generalne wykonawstwo gdańskiej inwestycji Dwie Motławy, w której znajdzie się 105 lokali, podał Marvipol. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy ustalono w umowie na 25,9 mln zł netto.

Amon i Talia - spółki zależne Polenergii - zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy umowy na usługi serwisowe farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice, podała spółka. Łączna szacowana wartość umów to 131,3 mln zł.

Marvipol W Apartments - spółka zależna Marvipol Development - zleciła firmie Karmar generalne wykonawstwo stołecznej inwestycji W Apartments, w której znajdzie się 210 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali usługowych, podał Marvipol. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy ustalono w umowie na 77,8 mln zł netto.

Echo Investment i Samsung Electronics wprowadzają branżę deweloperską w erę cyfrową dzięki usłudze mobilnego odbioru mieszkań, podał koncern.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów, podała spółka. Aneks zwiększa wartość umowy do 3 647 mln zł netto i wydłuża termin oddania bloku do 30 października 2020 r.

Stalprofil rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 4 025 000 zł.

Work Service chce doprowadzić do refinansowania części zobowiązań oraz zabezpieczenia finansowania kapitału obrotowego w związku z rozwojem działalności operacyjnej, zapowiedziała prezes spółki Iwona Szmitkowska.

Tower Investments rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Zarząd Oponeo.pl będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku spółki za 2018 rok, który wyniósł 16,83 mln zł, podała spółka.

Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej wynosi ok. 1,4 mld zł na 2019 r. i 0,6 mld zł na lata kolejne, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki.

Wittchen odnotował 31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 21,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,38 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Robyg odnotował 138,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 109,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Magna Polonia, Ampli w upadłości układowej, Budopol Wrocław, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, Ideon, Indygotech Minerals, Lark.pl, Regnon, Wilbo, Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice i Netmedia, podała giełda.

CI Games odnotowało 22,69 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis odnotował 12,04 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,96 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze (MZ) zawarł z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) porozumienie, które ustala ogólne zasady rozpoczęcia nowej, długoterminowej, strategicznej współpracy pomiędzy MZ a HZI, jak również ustala ugodowo zasady rozwiązania sporu dotyczącego kontraktu realizowanego w 2017 r. w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii, podała spółka.

Marvipol Development odnotował 47,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 38,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 26,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment sprzedało pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich - Biura przy Bramie - funduszowi zarządzanemu przez GLL Real Estate Partners za 76,8 mln euro, podała spółka.

Akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., podał bank.

British Automotive Holding (BAH) odnotowało 18,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 79,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem