Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 78,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,22 mln zł wobec 20,69 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 300,82 mln zł w 2018 r. wobec 305,52 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa osiągnęła skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 10,2 mln zł w całym 2018 r, zrealizowała prognozę zarządu 10 mln zł. Wypracowany zysk w 2018 r stanowi poprawę prawie 21 mln zł w porównaniu do 2017 r. Poprawa wyników oraz uwolnienie kapitału obrotowego umożliwiły zmniejszenie zadłużenia o 15 mln zł oraz inwestycje w wysokości 8 mln zł w 2018r., podano w komunikacie.

"W 2018 roku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na ograniczeniu kosztów, co przy wypracowaniu w miarę podobnych przychodów ze sprzedaży r./r. umożliwiło dużą poprawę wyników finansowych. Dzięki restrukturyzacji, największe spadki w 2018 r. odnotowaliśmy w pozostałych kosztach rodzajowych i usługach obcych, a dodatkowym wsparciem była stabilizacja na rynku surowców. Wciąż widzimy potencjał do poprawy efektywności, szczególnie w obszarze produkcji i logistyki. Stawiamy sobie ambitne cele na 2019r., planujemy poprawę EBITDA o 4 mln zł. Koncentrujemy się na rozwoju swoich strategicznych marek. W tym roku planujemy jednocyfrowy wzrost przychodów w Polsce oraz wysoką dwucyfrową dynamikę sprzedaży zagranicą. Głównym czynnikiem rozwoju będzie marka bobini w Azji (Korea Południowa, Wietnam) oraz budowanie skali w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu." - powiedziała wiceprezes Global Cosmed Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto z dz. kont. w 2018 r. wyniosła 5,23 mln zł wobec 58,5 mln zł straty rok wcześniej.

"W ocenie zarządu wpływ na wysokość straty w 2018 roku miały następujące czynniki: rezygnacja z kontraktów o niezadowalającej rentowności, koszty związane głownie z nieefektywnościami powstałymi w ramach inwestycji uruchomionej na początku 2017 roku mieszalni półproduktów kosmetycznych i związana z nią mniejsza od oczekiwanej wydajność. Na skutek wykonania wadliwej dokumentacji wykonawczej przez AB Industry i wadliwego wykonania na jej podstawie nowej mieszalni, doszło m.in. do wzrostu zatrudnienia na mieszalni pomimo zakładanego w dokumentacji projektowej utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a ponadto do braku możliwości osiągnięcia deklarowanej wydajności mieszalni, wzrostu kosztów wytworzenia produktów w stosunku do pierwotnie zakładanych, nadmiernego wzrostu zapotrzebowania na wodę z wodociągu miejskiego, większego niż to było konieczne przy założeniu stosowania najnowszych standardów i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży kosmetycznej, a także wzrostu emisji ścieków stężonych" ? czytamy w raporcie.

Powyższe doprowadziło nie tylko do wzrostu kosztów funkcjonowania nowej mieszalni, lecz utrudniło możliwość realizacji przez Global Cosmed zakładanego wolumenu zamówień, czemu właśnie służyć miała realizacja inwestycji. Global Cosmed szacuje koszty niezbędnych napraw i modernizacji na kwotę 4 158 242,20 zł. Spółka ocenia, iż dzięki realizacji planu naprawczego, osiągnie wydajność produkcyjną zakładu w Radomiu na poziomie 192 ton na dobę w systemie dwuzmianowym, co będzie parametrem zbliżonym do założeń projektowych AB Industry na poziomie 200 ton na dobę w systemie dwuzmianowym. Obecnie spółka wdraża program naprawczy, który pozwoli również na obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania mieszalni i w efekcie, kosztów wytworzenia produktów w zakładzie w Radomiu, podano także.

"W ocenie zarządu spółki wynik w 2018 roku oraz osiągnięta strata nie stanowią zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności" ? podano także.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem