Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Impel odnotował 13,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Forum TFI umowę, na mocy której przeniesie nieodpłatnie na Forum zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny (NSFIZ), podało Altus TFI.

Oferta konsorcjum Torpolu i firmy Pre-Fabrykat, warta ok. 188,3 mln zł brutto (z czego na Torpol przypada ok. 50%), została uznana za najkorzystniejszą w organizowanym przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, podał Torpol.

Infoscan otrzymał pierwsze zamówienie na urządzenia do zdalnej diagnostyki bezdechu sennego MED Recorder od GBF International, spółki powiązanej z Bayard Medical, podała spółka. W ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść spółce ponad 8 mln zł przychodów.

Santander Consumer Multirent i Santander Consumer Bank rozpoczęły współpracę z siecią dealerską Mitsubishi Motors, dzięki czemu umocniły swoją pozycję na rynku finansowania samochodów, podał Santander Consumer Bank. To trzeci importer samochodów, dla którego te instytucje zapewniają finansowanie.

ML System, po przeskalowaniu biznesu w ubr., w tym roku będzie pracował nad marżą, poinformował ISBnews prezes Dawid Cycoń.

Brand24 kończy prace nad prospektem w związku z przejściem na GPW z NewConnect i planuje go złożyć w ciągu kilku tygodni, poinformował ISBnews prezes Michał Sadowski.

Unibep ocenia, że nadszedł dobry moment dla sprzedaży w Polsce budynków modułowych, oferowanych przez jego oddział Unihouse, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. Spółka realizuje obecnie kilka tego rodzaju projektów w naszym kraju i liczy na pozyskanie kolejnych umów.

OncoArendi Therapeutics chce podpisać umowę partneringową z dużą firmą farmaceutyczną w ciągu dwóch lat, poinformował ISBnews prezes Marcin Szumowski. Spółka szuka chief scientific officer z międzynarodowym doświadczeniem.

Echo Investment sprzedało 106 mieszkań w marcu br. (wobec 94 rok wcześniej), a przekazało 9 (rok temu - 18), podała spółka.

Creepy Jar chce na miesiąc przed premierą "Green Hell" podać dokładną datę wakacyjnego debiutu rynkowego ostatecznej wersji gry, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatek.

Creepy Jar chce w tym roku rozpocząć produkcję kolejnej po "Green Hell" gry w obszarze survival, poinformował ISBnews Krzysztof Sałek, lead programmer Creepy Jar.

Unidevelopment, spółka deweloperska Unibepu, planuje sprzedaż ok. 637 mieszkań w 2019 r. i przekazanie ok. 555, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki.

Zarząd Orlen Projekt podpisał z organizacjami związkowymi działającymi w spółce porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku, podała spółka z Grupy Orlen.

Unibep rozważy realizację pierwszej transzy skupu akcji własnych w tym roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki.

Unibep spodziewa się, że wypracuje lepsze r/r wyniki finansowe w tym roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki.

Grupa Selena FM uruchomiła nowe centrum badawczo-rozwojowe Selena Labs w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ?Invest-Park" w Dzierżoniowie, podała spółka. Inwestycja o wartości ok. 8 mln zł i powierzchni użytkowej ponad 4 tys. m2 ma służyć opracowywaniu i wdrażaniu na światowe rynki rozwiązań chemii budowlanej. W laboratorium Selena Labs w Dzierżoniowie zatrudnionych jest 50 wysokiej klasy chemików.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,1 USD/b w marcu 2019 r. wobec 9,7 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 14,4%) i 12,4 USD/b w marcu 2018 r. (spadek o 10,5%), podała spółka.

Helios i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy tworzonego w celu prowadzeniu i rozwijaniu sieci lokali gastronomicznych pod marką handlową "Pasibus", podał Urząd.

Enea Operator, wspólnie z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, uruchomiła projekt badawczo-rozwojowy wykorzystujący technologię rzeczywistości wirtualnej (VR). W efekcie prac powstanie system, którego celem będzie zwiększanie kompetencji pracowników służb technicznych Enei Operator przy zastosowaniu gogli wirtualnych, podała spółka. Łączny budżet projektu wynosi 6,4mln zł, w tym 3 mln zł dotacji.

ZUE jest zdeterminowane prowadzić z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) negocjacje w sprawie zwiększenia wynagrodzeń na kontraktach zawartych w latach 2016-2017, poinformowali członkowie zarządu. Jednocześnie spółka chce pozostać aktywnym uczestnikiem rynku robót kolejowych - kończyć posiadane kontrakty i pozyskiwać kolejne po adekwatnych cenach.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 471,4 mln zł na koniec marca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 550,2 mln zł.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) wybuduje osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu, podała spółka. Osiedle zostanie zrealizowane w dwóch etapach i łącznie dostarczy na rynek 389 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ok. 21 tys. m2.

Forever Entertainment liczy, że zaplanowana na 2019 ponad dwukrotnie większa r/r liczba premier, w tym gier o bardzo wysokiej jakości, przełoży się odpowiednio na tegoroczne wyniki, wynika z wypowiedzi prezesa Zbigniewa Dębickiego dla ISBnews.

W realizowanym przez PKN Orlen programie "Orlen w Portfelu" udział bierze już ponad 1 000 osób, podała spółka. Koncern zainaugurował powiązaną z programem Akademię Inwestowania.

Cortria Corporation - spółka zależna Pharmeny - zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych PAH na modelach zwierzęcych w ramach projektu leku 1-MNA, podała spółka.

Idea Bank we współpracy z firmą iPOS wprowadził do oferty kasoterminale #IDEAPAY - drukarki fiskalne zintegrowane z terminalem płatniczym i aplikacją w chmurze #IDEAPAY Web, pozwalające efektywnie zarządzać punktem handlowym. Od początku kwietnia wszyscy klienci banku mogą wypróbować modele pokazowe w Idea Hubach w całej Polsce.

Moody's Investors Service podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A2, oraz ich stabilną perspektywę, podał bank.

Atal wprowadził do sprzedaży 62 mieszkania, 10 lokali usługowych i 12 lokali biurowych w ramach III etapu łódzkiej inwestycji Apartamenty Drewnowska 43, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania trzeciego etapu inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 to I kwartał 2021 roku.

Zarząd TIM podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom, aby na dywidendę przeznaczyć 1,11 mln zł z zysku za 2018 rok, a 9,1 mln zł - na fundusz dywidendowy podała spółka.

PGO odnotował 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. przy 407,2 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Grupa Vantage Development osiągnęła w I kwartale 2019 roku sprzedaż na poziomie 152 lokali w porównaniu z 265 lokali rok wcześniej, co oznacza spadek o 43% r/r, podała spółka W I kwartale br. zostało wydanych 17 lokali.

LiveChat Software miał 26 714 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 kwietnia, podała spółka. W marcu liczba klientów wzrosła o 335 firm netto.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajął wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego Rank Progress w kwocie 9,9 mln zł, tj. kwoty wysokości wierzytelności nieprzekazanej przez spółkę na rachunek organu egzekucyjnego (sprawa spółki zależnej, Progress V), która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami, nie powinna przekroczyć kwoty 12,15 mln zł (odsetki ok. 2,25 mln zł) na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który nie został dostarczony do Rank Progress, podała spółka.

Global Cosmed odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 78,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG złożyło pozew wzajemny przeciwko spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), w którym dochodzi od PGNiG roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem dwóch umów w sprawie realizacji inwestycji, wynika z komunikatu spółki. Łączna kwota dochodzonych roszczeń to 118 081 028,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Biomed Lublin dokonał odpisu aktualizującego w wysokości -35 466 803,17 zł z powodu utraty wartości aktywów spółki i taki sam będzie wpływ odpisu na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) oraz na wynik netto za 2018 rok, podała spółka.

Zarząd APS Energia rekomenduje, aby z zysku netto spółki za 2018 w kwocie 6 833 041,12 zł na dywidendę przeznaczyć 2 536 694,46 zł, czyli 9 groszy na akcję, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,551 USD na baryłce w marcu br., w porównaniu do 6,90 USD rok wcześniej oraz 7,11 USD w lutym br., podała spółka.

ZPC Otmuchów utworzył rezerwę w kwocie ok. 4,4 mln zł i w tej wysokości wpłynie ona negatywnie na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki 2018 roku poprzez ujęcie w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych, podała spółka. Według wstępnych wyników, EBITDA grupy wyniosła 2,24 mln zł (znormalizowana EBITDA grupy wyniosła 10,6 mln zł), a strata netto grupy 13,1 mln zł (znormalizowana strata netto 6,4 mln zł) w 2018 r.

Sławomir Połukord zrezygnował z funkcji prezesa Qumak w upadłości, a Konrad Pogódź zrezygnował z funkcji członka zarządu, podał syndyk masy upadłości Qumak Piotr Duda.

Mabion otrzymał pismo z Ministerstwa Zdrowia Turcji dotyczące kwestii spełniania przez Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej spółki w Konstantynowie Łódzkim wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) uznawanych na terytorium Turcji, podała spółka. Mabion pozytywnie ocenia zakończoną inspekcję.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za marzec 2019 wyniosły 453 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 86%, podała spółka. Przychody za okres styczeń ? marzec (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 1 033 mln zł, co oznacza wzrost o 57% r/r.

Ursus w restrukturyzacji złożył wraz z Nadzorcą Sądowym do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem