Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) szacują, że wpływ z realizacji programu gospodarczego dla Polski na saldo sektora finansów publicznych wyniesie +4,6 mld zł rocznie.

"Program, który opracowaliśmy zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł, ale przy założeniu kosztów realizacji programu na poziomie 9,1 mld zł to saldo wynosi właśnie 4,6 mld zł rocznie" - powiedział przewodniczący FPP i prezes CALPE Marek Kowalski podczas prezentacji programu opracowanego przez te organizacje.

Dodał, że wprowadzenie proponowanych zmian, które nie tylko uporządkują otoczenie prawne działalności gospodarczej na przyszłość, ale również naprawią błędy przeszłości i spowodowane przez nie szkody.

Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł z tytułu:

- wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł),

- uporządkowania zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł),

- ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów wzajemnych (+0,5 mld zł),

- efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w materiale prasowym.

Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2 mld zł), wprowadzenia zachęt dla uczestników proponowanych Pracowniczych Planów Zdrowotnych (2,4 mld zł) oraz finansowania przez FUS całości kosztów związanych z absencją chorobową pracowników (6,5 mld zł), podano także.

FPP opracowała trzy główne działania dla uporządkowania ubezpieczeń społecznych:

1. wprowadzenie składek proporcjonalnych do dochodu

2. likwidacja zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego

3. restytucja ubezpieczeń społecznych

Według głównego ekonomisty FPP, eksperta CALPE Łukasza Kozłowskiego, wprowadzenie proporcjonalnych do dochodu składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców oraz uporządkowanie zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego przyniosą odpowiednio wpływ 7,8 mld zł i 3,2 mld zł do budżetu państwa.

"Dzięki wprowadzeniu rekomendowanych zmian deficyt FUS zostałby ograniczony łącznie o 11 mld zł rocznie" - powiedział Kozłowski podczas konferencji.

Według FPP, wyeliminowane zostałyby ponadto bodźce do stosowania niestandardowych form zatrudnienia oraz oddalona zostałaby perspektywa narastającego kryzysu społecznego w związku z gwałtownym wzrostem liczby emerytów pozbawionych prawa do najniższego świadczenia, która w ciągu kilku lat mogłaby wzrosnąć do 0,5 mln osób.

FPP rekomenduje również wprowadzenie pracowniczych planów zdrowotnych (PPZ).

"Szacujemy, że w ramach pracowniczych planach zdrowotnych można zebrać około 5 mld zł co by się przekładało na wzrost poziomu finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia o 6%" - powiedział Kozłowski.

Według niego, ponadto wprowadzenie PPZ potencjalnie zmniejszyłoby liczbę dni absencji chorobowych w roku o ponad 10 mln i ograniczyłoby koszt wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o blisko 800 mln zł rocznie.

"Zakładamy, że bezpośrednim efektem przyjęcia rekomendowanych rozwiązań będzie zwiększenie poziomu polskiego PKB o ok. 0,2%" - dodał Kozłowski.

Główne założenia PPZ to:

- dobrowolne uczestnictwo z automatycznym zapisem i bazowa składka w wysokości 0,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej

- zwiększenie odliczenia składki zdrowotnej z 7,75% do 8% podstawy wymiaru partycypującym w PPZ

- możliwość korzystania z PPZ również przez osoby nie pozostające w stosunku pracy (np. przedsiębiorcy)

- odliczanie składek przeznaczonych na dodatkowy zakres ubezpieczenia w PPZ zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Według FPP, koszt wprowadzenia zachęt fiskalnych w postaci PPZ wyniósłby 2,4 mld zł.

Kozłowski dodał, że program PPZ zakłada zamawianie usług zarówno przez państwową, jak i prywatną służbę zdrowia.

"Już teraz na rynku brakuje około miliona pracowników i pracodawcy muszą też wziąć to wszystko pod uwagę. Ten program ma na celu m.in. zmniejszenie absencji pracowniczych i oczywiście wymaga to obudowania w odpowiednie ramy prawne" - wskazał Kowalski.

Przedstawiciele FPP uważają, że należy wprowadzić także zmiany w ubezpieczeniu chorobowym.

"Koszt wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawców wynosi 7 mld zł. Spośród 14,2 mln ubezpieczonych 47% skorzystało ze zwolnienia lekarskiego, którzy średnio spędzili 36 dni na zwolnieniach chorobowych i są to dane za 2018 r." - powiedziała ekspert FPP Grażyna Spytek-Bandurska podczas konferencji.

Dodała, że obecnie składkę chorobową płacą pracownicy (2,45%), a za pierwsze 33 dni choroby pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia, które jest kosztem pracodawcy zatrudniającego na umowę o pracę.

"A gdyby za czas choroby pracownik nadal otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia, ale finansowany w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a składki chorobowe płaciliby tylko pracodawcy. Byłoby to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i pracowników a także dla budżetu" - dodała Bandurska.

Według niej, efektem zmian w ubezpieczeniu chorobowym dla pracodawcy byłoby zmniejszenie ryzyka ekonomicznego związanego z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę, a dla pracownika zwiększenie szansy nawiązania takiego stosunku pracy.

Jak szacuje FPP, poprawa jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy przyniesie oszczędności oraz zwiększone wpływy do sektora finansów publicznych na poziomie łącznie 2,2 mld zł rocznie.

Zdaniem przedstawicieli organizacji, podstawą uporządkowania funkcjonowania systemu stanowienia prawa jest eliminacja negatywnych zjawisk i w związku z tym rekomenduje:

1. traktowanie wprowadzania zmian w prawie jako ostateczność

2. przyjęcie obowiązku i zasad szczegółowego uzasadniania projektów oraz poprawek

3. wprowadzenie przeglądów obowiązującego prawa

4. wzmocnienie roli koordynatora oceny skutków regulacji

5. wprowadzenie systemu niezależnej, eksperckiej weryfikacji rządowej oceny skutków regulacji

6. zagwarantowanie proporcjonalności procedur legislacyjnych

7. przyjęcie zasady prostego prawa oraz przejrzystej publikacji

"Jakość prawa ma podstawowe znaczenie dla skuteczności realizacji polityk publicznych. Dochowanie wszystkich procedur powinno być warunkiem procedowania wszystkich projektów legislacyjnych. Akty prawne są zmieniane zbyt często i to powinno się zmienić" - powiedział ekspert FPP i CALPE Grzegorz Lang, podczas konferencji.

FPP postuluje również działania mające na celu dalsze ograniczanie szarej strefy w polskiej gospodarce, której wartość w warunkach 2018 r. wynosi ok. 402 mld zł.

"Szara strefa zaburza warunki konkurencji wśród przedsiębiorców i powoduje, że nieuczciwe podmioty zyskują przewagę nad uczciwymi. Rekomendacje, aby były skuteczne, muszą być realizowane przy udziale przedsiębiorców" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Mariusz Korzeb podczas konferencji.

Dodał, że niezbędna jest współpraca przedsiębiorstw np. z resortem finansów przy stanowieniu odpowiednich przepisów prawnych.

Do najważniejszych sposobów walki z szarą strefą według FPP należą:

1. uproszczenie systemu podatkowego,

2. ograniczenie obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców,

3. zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności,

4. ograniczenie liczby regulacji, koncesji i pozwoleń,

5. odchodzenie od represyjności na rzecz współpracy i wsparcia przedsiębiorców.

Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem