Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Trans Polonia chce, w ramach programu skupu, nabyć nie więcej niż 1 mln akcji własnych, stanowiących ok. 4,38% kapitału po 3,7 zł za akcję, podała spółka.

Newag miał na poziomie skonsolidowanym 1,02 mld zł przychodów, 164,39 mln zł EBITDA i 93,4 mln zł zysku netto w 2018 roku według wstępnych i niezaudytowanych danych, podała spółka.

Paweł Urbaniak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie i funkcji wiceprezesa Gino Rossi ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2019 r., podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznej dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 308,14 mln zł, czyli 30 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego.

Globalworth Real Estate Investments Limited (GREIL) po zakończeniu planowanej emisji prywatnej zwiększy swój udział w Globalworth Poland Real Estate (GPRE) do ponad 99% i zamierza rozpocząć procedurę wycofania akcji GPRE z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Enea powinna opublikować zaktualizowaną strategię do końca roku, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 38,35 mln zł w marcu 2019 r. i były wyższe o 13% w skali roku, podała spółka.

BoomBit ustalił maksymalną cenę akcji w rozpoczętej dziś ofercie publicznej na 35,50 zł, podała spółka.

Grupa Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 76 lokali w I kwartale br. wobec 74 rok wcześniej oraz przekazała 152 lokale wobec 44 lokali rok temu, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce zwiększyć łączne moce zainstalowane w fotowoltaice do 2,5 GW, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Zarząd Getin Holding podjął uchwałę w sprawie zamiaru pozyskania kwoty do 40 mln zł w drodze niepublicznej emisji obligacji, skierowanej do indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, podała spółka.

Unibep zawarł z Animex Foods K3 kolejny aneks do umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" w Krężelewicach w województwie łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres współpracy i zwiększono wynagrodzenie Unibepu o ok. 23,4 mln zł netto do ok. 73,7 mln zł netto, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na usprawnienie procesu przyznawania koncesji w kraju, aby możliwe było co najmniej utrzymanie dotychczasowego wydobycia, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Blue Technology, właściciel marek Hyperbook i Hyperbook Studio, szykuje się do przeprowadzenia emisji prywatnej na ok. 4,5 mln zł, w szczególności na rozwój projektów gamingowych i flagowego projektu HyperArenaVR. Zarząd spółki planuje następnie wydzielenie marki gamingowej Hyperbook Studio do osobnego podmiotu i wprowadzenie jej na NewConnect w ciągu kolejnego 1,5 roku, poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansów Michał Smółka.

Grupa Murapol sprzedała 939 mieszkań w I kwartale br. wobec 926 w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast przekazała klientom 549 (o 266% więcej r/r), podała spółka.

Rada nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka - spółki zależnej Energi - podjęła uchwałę o powołaniu zarządu IX kadencji spółki z prezesem Leszkiem Kowalskim na czele, podała spółka.

Grupa Lokum Deweloper zakończyła realizację 414 lokali z dwóch wrocławskich inwestycji - Lokum Vena i Lokum di Trevi, podała spółka. Rozpoczęło się już przekazywanie mieszkań nabywcom.

BNP Paribas Bank Polska wprowadził nowe konto dla klientów detalicznych i chce pozyskiwać dzięki tej ofercie 30 tys. nowych klientów miesięcznie. W wyniku optymalizacji sieci liczba placówek banku zmniejszy się na koniec 2019 roku o 120 wobec ok. 700 w listopadzie 2018 r., poinformował wiceprezes Przemysław Furlepa.

Grupa BoomBit planuje wydać co najmniej 10 gier w modelu Game as a Service (GaaS) do końca 2019 roku, zapowiedziała spółka. Plan zakłada wydawanie przeciętnie jednej nowej gry w tym modelu na miesiąc.

Grupa BoomBit przewiduje osiągnięcie 28 mln zł zysku netto w 2019 roku, 43 mln zł w roku 2020 i 50 mln zł w roku 2021, podała spółka.

Oferta publiczna do 2,82 akcji, w tym do 1,3 mln akcji nowej emisji serii F spółki BoomBit rozpocznie się jutro od przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych i book-buildingu dla inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 46 mln zł i zakłada debiut na GPW w I połowie maja, poinformował prezes Marcin Olejarz.

Nakłady inwestycyjne BoomBit wyniosą w 2019 roku ponad 20 mln zł, w porównaniu do ok. 18 mln zł rok wcześniej i 9 mln zł w roku 2017, poinformował ISBnews dyrektor finansowy grupy BoomBit Marek Pertkiewicz.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 122,95 mln zł w marcu br., co oznacza wzrost o 35,9% r/r, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Asbisu zdecyduje 8 maja br. o wypłacie dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję tj. łącznie 2 775 000 USD, podała spółka

Mostostal Warszawa zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej umowę na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach - drugie postępowanie" za 58,2 mln zł brutto, podała spółka.

Wartość portfela zamówień spółki Mirbud wynosiła ok. 516,9 mln zł na koniec marca, a jego spółki zależnej Kobylarnia S.A. ok. 295,6 mln zł, podał Mirbud w podsumowaniu ub. miesiąca.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) rozważa możliwość przeprowadzenia kolejnych przejęć na rynkach zarówno europejskich, jak i poza Europą, o wartości do nawet kilkudziesięciu milionów euro, poinformował współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes PBKM Jakub Baran. Mogą one zostać zrealizowane "w perspektywie najbliższych kwartałów", dodał.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 34,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 29,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji serii FA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii FA, podała spółka. W ramach programu spółka wyemituje 220 000 obligacji serii FA o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii FA wyniesie 22 mln zł.

Zarządzający funduszami akcji zagranicznych w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawiają sobie za cel poszukiwanie nieodkrytych jeszcze przez rynek innowacyjnych firm. Poszukują spółek, które będą w stanie rozwijać się w tempie kilkudziesięciu procent rocznie przez co najmniej kilka lat, poinformował zarządzający funduszami Skarbiec TFI Michał Cichosz.

CDRL odnotowało 23,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 12,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta BSC Drukarni Opakowań dotycząca produkcji i dostarczania opakowań na zlecenie Havi i na potrzeby klientów Havi została wybrana przez Havi Global Solutions Europe Ltd, podało BSC. Umowa, która zostanie zawarta, będzie obowiązywać przez okres 2 lat, począwszy od 1 marca 2019 r. Wartość obrotów w czasie trwania umowy zasadniczo powinna pozostać na poziomie dotychczasowym, który w roku 2018 wyniósł ok. 28 mln zł.

Trans Polonia odnotowała 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Enei zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 100% zysku netto za 2018 rok, w kwocie 727 136 tys. zł na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego, podała spółka.

Rada nadzorcza PZU Życie powołała zarząd, w tym jego prezesa, Romana Pałaca, na nową kadencję, która potrwa do 31 grudnia 2022 roku, podała spółka. W nowej kadencji w zarządzie pracować będą wraz Romanem Pałacem: Małgorzata Sadurska, Tomasz Kulik, Maciej Rapkiewicz, Aleksandra Agatowska, Dorota Macieja oraz Bartłomiej Litwińczuk.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem