Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia, podał wzywający. Zapisy miały trwać do 21 lutego.

"Wzywający oraz Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie informują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do dnia 29 kwietnia 2019 r. w związku z nieziszczeniem się warunku prawnego nabycia akcji określonego w pkt 29 wezwania, w terminie pierwotnie przewidzianym przez wzywającego oraz o zmianie ceny akcji na okaziciela z dotychczasowej 2,07 zł na 2,32 zł" - czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka w nowych warunkach, transakcje nabycia akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 6 maja 2019 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż 9 maja 2019 r.

Z kolei akcje imienne będące przedmiotem odpowiedzi na wezwanie będą nabywane w ramach transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z zachowaniem warunków określonych w statucie spółki, nie później niż 6 maja 2019 r. i prawa z takich akcji imiennych zostaną przeniesione na wzywającego nie później niż 9 maja 2019 r.

Wcześniej tj. na początku lutego GK Immobile wezwała do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela) spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną.

Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.