Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Weglowa (JSW) i jej spółka zależna JSW Koks podpisały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie w formie kredytu terminowego w wysokości 58,5 mln euro, podała spółka.

"Kredyt zostanie wypłacony w maksymalnie pięciu transzach, w okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. Kwota każdej transzy będzie wynosić co najmniej 10 000 000 euro. W zakresie wypłaty każdej z transz kredytu, kredytobiorcy mają możliwość wypłaty w euro lub, z zastrzeżeniem dostępności, w USD lub PLN. Okres spłaty kredytu wynosi 8 lat od jego uruchomienia, przy czym umowa dopuszcza jego przedterminową spłatę" - czytamy w komunikacie.

Kredyt został udzielony przez EBI przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Spółki planują wykorzystać pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia obejmującego modernizację koksowni i inwestycje w produkcję energii z gazu koksowniczego i metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego.

"Instalacje te przyczynią się do: ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności zasobowej i energetycznej oraz samowystarczalności energetycznej, a także zapewnienia zgodności z BAT (Best Available Technology) i przyszłymi wymogami środowiskowymi wynikającymi z przepisów prawa" - czytamy dalej.

W obszarze dotyczącym segmentu węglowego (JSW) dotyczy to budowy silników kogeneracji elektryczności i ciepła w oparciu o metan uzyskiwany z odgazowywania podziemnych pokładów węgla, zawierających całe oprzyrządowanie, media i urządzenia pomocnicze dotyczące dostarczania gazu, elektryczności i odprowadzania ciepła.

"W obszarze dotyczącym segmentu koksowego (JSW Koks) dotyczy to modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury własnej, a w szczególności na wsparcie działań związanych z poprawą efektywności, ograniczeniem emisji oraz kluczowym dla środowiska dalszym ograniczeniem oddziaływania instalacji koksowniczych na otoczenie. Dotyczy to projektów inwestycyjnych:

- W zakresie odbudowy mocy produkcyjnych koksu w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne (Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń),

- Obejmujące zagospodarowanie gazu koksowniczego poprzez jego efektywne spalanie i produkcję energii elektrycznej i ciepła (Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin),

- W obszarze infrastruktury, pozwalające na zabezpieczenie bieżącej pracy koksowni w obszarach dostawy i dystrybucji surowców (III Etap modernizacji Koksowni Radlin)

- Związane z oczyszczaniem gazu koksowniczego tak, by jego dalsze wykorzystanie odbywało się przy jak najmniejszym wpływie na środowisko i pozwalało na maksymalne możliwe ograniczenie emisji (Instalacja KRAiC - budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin oraz Instalacja Odsiarczania Gazu w Koksowni Jadwiga)" - podano także.

Wcześniej dziś JSW poinformowała o podpisaniu umowy siedmioletniego finansowania z konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki, PKO Bank Polski oraz ICBC (Europe) Oddział w Polsce, o łącznej wartości 760 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.