Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto, podał Urząd.

"W dniu 20 marca br. o godzinie 21:13 ukazał się raport bieżący spółki Ursus SA nr 13/2019. Zgodnie z treścią tego raportu, w dniu 11 marca br. emitent podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji powziętej w dniu 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP SA czynności, nadanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz z odsetkami oraz informacji o wszczęciu egzekucji z rzeczy ruchomych oraz nieruchomości emitenta" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje Urząd, tego samego, dnia tj. 20 marca 2019 r. o godz. 21:21 ukazał się raport bieżący Ursusa, w którym poinformował o zajęciu w 20 marca br. przez komornika zbioru rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia oraz zapasów magazynowych. Również tego dnia, o godzinie 21:36 Urusu poinformował raportem bieżącym o otrzymaniu zawiadomienia o zbyciu w dniach 18-19 marca br. przez POL-MOT Auto 722 235 akcji Ursusa. Spółka POL-MOT Auto jest spółką zależną od POL-MOT Holding SA, dla której spółką dominującą jest INVEST-MOT Sp. z o.o.

"Zgodnie z treścią ww. raportu, środki ze sprzedaży akcji miały w zamierzeniu służyć poprawie sytuacji finansowej w grupie kapitałowej POL-MOT Holding SA. Cała grupa kapitałowa, obejmująca Invest-Mot Sp. z o.o., POL-MOT Holding SA, POL-MOT Auto SA oraz REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA, posiadała przed sprzedażą 41,72% głosów na WZA emitenta, natomiast po tej transakcji posiada 40,61% głosów na WZA" - czytamy także.

"Należy wskazać, że pomiędzy spółką POL-MOT Auto SA a Ursus SA istnieją następujące powiązania osobowe:

1) osoba fizyczna 1 - członek rady nadzorczej POL-MOT Auto SA jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej Ursus SA oraz prezesem zarządu POL-MOT Holding SA oraz prezesem zarządu INVEST-MOT Sp. z o.o.; jest również udziałowcem INVEST-MOT Sp. z o.o.;

2) osoba fizyczna 2 - która składała zlecenia na rachunku POL-MOT Auto SA jest członkiem zrządu POL-MOT Auto SA i jednocześnie prokurentem w spółce POLMOT Holding SA, której prezesem zarządu jest osoba fizyczna 1;

3) osoba fizyczna 3 - która jest członkiem rady nadzorczej Ursus jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej POL-MOT Auto SA oraz prokurentem POL-MOT Holding SA;

4) osoba fizyczna 4 - która jest członkiem rady nadzorczej Ursus SA jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej POL-MOT Holding SA.

Osoby fizyczne 1, 3 oraz 4 znajdują się na liście osób mających stały dostęp do informacji poufnych w spółce Ursus SA, podano także.

"Jak ustalił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), spółka POL-MOT Auto SA sprzedawała akcje Ursus SA w okresie pomiędzy powstaniem opóźnionej informacji poufnej, a jej upublicznieniem. Poza transakcjami, o których informowała spółka Ursus w dniu 20 marca w godzinach wieczornych, POL-MOT Auto sprzedawała akcje także na sesji w dniu 20 marca br. przed publikacją opóźnionej informacji poufnej" - czytamy także.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego emitenta nr 14/2019, w dniu 20 marca br. trwała fizyczna egzekucja z majątku emitenta. W tym dniu spółka POL-MOT Auto sprzedawała akcje emitenta na GPW, osiągając ponad 11% udział w sesyjnym wolumenie sprzedaży, podano także.

"Mając na uwadze powyższe, w dniu 22 marca 2019 r. zastępca przewodniczącego KNF, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, wystąpił o dokonanie blokady rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych prowadzonych na rzecz POL-MOT Auto. Jednocześnie UKNF złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 181 ustawy o obrocie, tj. wykorzystania informacji poufnych, polegającego na nabywaniu lub zbywaniu, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych, których informacja ta dotyczy" - podsumowano w materiale.

Ursus (w restrukturyzacji) specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem