Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Ultimo Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 8 kwietnia, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja dokonywana będzie na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i polegać będzie na przejęciu przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzania funduszem inwestycyjnym Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany dotychczas przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przejęcie zarządzania nastąpi na podstawie art. 238a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Forum TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy Forum TFI Ariel Investment Fund S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest zarządzany przez Altus TFI. Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w wierzytelności lub pakiety sekurytyzowanych wierzytelności, w określone w statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.