Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Konsorcjum Stali odnotowało 43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 41,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

Ergis miał 11,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Wcześniej spółka podała, że wstępnie jej zysk netto wyniósł 14 mln zł w ub. roku.

W przychodach pierwszego kwartału br. Atal uzna łącznie 607 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom, podała spółka.

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł w ramach programu o wartości do 1 mld zł. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 000 zł, podała spółka.

Unibep podpisał z władzami miasta Kutno umowę na realizację inwestycji budowlanej polegającej na zagospodarowaniu Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna", podała spółka. Wynagrodzenie ustalono na ok. 26 mln zł netto.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 26 985 010,52 zł tj. 0,52 zł na akcję, zarówno z zysku za 2018 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Bieżący kwartał na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych może być jeszcze mocny, ale druga połowa roku powinna przynieść ochłodzenie nastrojów, uważa Michał Milewski, zarządzający funduszami Union Investment TFI.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł, poinformował Comarch. Spółka utworzy rezerwę w wysokości 24,2 mln zł, która zostanie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym grupy Comarch za rok 2018 i uznaje żądania wypłaty z gwarancji za bezzasadne.

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 165,04 mln zł w 2018 roku wobec 220,47 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Liczba domów maklerskich zmniejszyła się o 4 podmioty - do 40.

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 165,04 mln zł w 2018 roku wobec 220,47 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Liczba domów maklerskich zmniejszyła się o 4 podmioty - do 40.

Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie łącznie 107,28 mld HUF dywidendy za 2018 r., podała spółka.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) podpisało przedwstępne umowy sprzedaży Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz Centrum Logistycznego Kraków II za łączną kwotę blisko 21 mln euro netto (ok. 90 mln zł), a finalizacja obu transakcji planowana jest do 28 czerwca br., podała spółka.

Bank Pekao planuje otworzyć kilkadziesiąt tysięcy rachunków więcej w br. niż w 2018 roku (kiedy ic h liczba wyniosła406 tys. brutto), poinformował prezes Michał Krupiński.

DBK i WTC - dwie spośród spółek, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podejrzewa o utworzenie kartelu sprzedawców samochodów ciężarowych - nie zgadzają się z zarzutami Urzędu, podały spółki.

Skarbiec chce być aktywnym podmiotem na rynku pracowniczych planów kapitałowych (PPK) i ocenia, że w 2022 roku wartość aktywów, które zgromadzi w PPK będzie sięgała ponad 15% obecnych aktywów pod zarządzaniem ogółem, które wynoszącą 4 mld zł. Plany Skarbca zakładają współpracę w oferowaniu PPK z dotychczasowymi partnerami bankowymi, brokerami i multiagencjami, poinformowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska.

AmRest i Microsoft zawarły porozumienie o współpracy na polu wykorzystania technologii do realizacji strategii wzrostu biznesu klienta, w tym szczególnie rozwiązań Cloud, AI i Business Intelligence oraz wspierających produktywność zespołów, podały spółki.

Pol-Mot Holding nie zgadza się z ustaleniami i twierdzeniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącymi zarzutu wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursusa przez Pol-Mot Auto, podała spółka.

Rada nadzorcza GetBacku powołała Przemysława Dąbrowskiego na wiceprezesa zarządu po przyjęciu jego rezygnacji z funkcji prezesa, podała spółka. W skład zarządu GetBack powołano także Paulinę Pietkiewicz.

LPP podtrzymuje, że sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LfL) w tym roku wzrośnie na poziomie jednocyfrowym pomimo lepszej sprzedaży w I kw. 2019 r., poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

W ramach strategii "Siła Polskiego Żubra", Bank Pekao wprowadza kolejne innowacje - klienci detaliczni mogą m.in. otworzyć konto za pomocą selfie w aplikacji mobilnej, a mikroprzedsiębiorcy - odebrać terminal w oddziale, podała instytucja

Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO Bank Polski przekroczyła 100 mld zł. PKO BP jest więc największym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym w kraju. Przewaga nad drugim w zestawieniu bankiem to ponad 20 mld zł, podała instytucja.

Grupa Polnord sprzedała w I kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 95 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podała spółka. Z kolei szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy za ten okres wyniesie 64 szt.

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu, z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Średnioterminowa strategia TIM na lata 2019-2021 zakłada osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%, podała spółka.

Shanghai Express - spółka zależna Sfinks Polska - zawarła z Cafe Contact umowę nabycia praw związanych z konceptami "Meta Seta Galareta" i "Meta Disco" za 500 tys. zł, podała spółka.

Brand24 złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z przejściem na GPW z NewConnect, podała spółka.

Współtwórca CD Projektu Michał Kiciński wniósł kapitał i swoją restaurację Wegeguru do nowej spółki Real Food, tworzonej z założycielami sieci Bobby Burger, podał Bobby Burger. Nowy podmiot - Real Food S.A. w maju wystartuje ze zbiórką crowdfundingową na Crowdway.pl. Chce pozyskać 4 mln zł.

Frozen District - spółka zależna PlayWay - wypłaci na rzecz spółki-matki 15,22 mln zł dywidendy za 2018 r., podał PlayWay.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 13,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LPP planuje łączny capex w tym roku na poziomie 860 mln zł, w tym na sklepy w Polsce i za granicą - 670 mln zł, podała spółka. LPP przedstawiło 4-letni plan inwestycyjny, który zakłada łącznie 3 160 mln zł nakładów do 2022 r., w tym 2 240 mln zł na sklepy w Polsce i za granicą.

Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który rozważa nabycie obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki, podał Cyfrowy Polsat.

LPP odnotowało 505,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 440,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Immofinanz odnotował 217,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 537,1 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem