Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Impexmetal odnotował 163,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 74,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alchemia odnotowała 536,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Warszawa odnotował 42,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum otrzymała od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (OMPI) świadectwo rejestracji znaku towarowego "FC" dotyczącego marki Chopin klasy Premium, podała spółka. Firma otrzymała również decyzję Urzędu Patentowego w Chinach o rejestracji na terenie Chin wzoru przemysłowego dotyczącego butelek służących do produkcji perfum marki Chopin klasy Premium.

Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności, poinformował Alior Bank. Był to jeden z warunków przejęcia Ruchu przez PKN Orlen.

Spłaty wierzytelności należne GK Best wyniosły 58,4 mln zł w I kw. 2019 r. i były niższe o 6% w skali roku. Grupa nie dokonywała w tym okresie nowych zakupów portfeli wierzytelności. Wartość księgowa zarządzanych portfeli sięgnęła 1,03 mld zł na koniec marca br.

Akcjonariusze X-Trade Brokers Dom Maklerski postanowili o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018, który wyniósł 90,9 mln zł, w kwocie 61,04 mln zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41,08 mln zł, tj. 0,35 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 r., podała spółka.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG) w Mońkach w województwie podlaskim.

Operator Chmury Krajowej (OChK) osiągnął operacyjną zdolność do świadczenia usług chmurowych w oparciu o własną infrastrukturę i rozpoczął świadczenie usług dla pierwszego klienta, którym jest PKO Bank Polski, podał bank. OChK prowadzi także zaawansowane rozmowy o współpracy z ponad 10 podmiotami spośród grona największych polskich przedsiębiorstw.

Grupa Orlen uruchomiła pierwszą stację paliw na rynku słowackim pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku pojawi się na Słowacji łącznie 10 stacji tej sieci, podała spółka.

Biomed-Lublin szacuje, że powrót do nieprzerwanej produkcji zarówno produktów Onko BCG, jak i szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 będzie możliwy nie wcześniej niż w III kwartale 2019 r., podała spółka.

Biomed-Lublin szacuje, że powrót do nieprzerwanej produkcji zarówno produktów Onko BCG, jak i szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 będzie możliwy nie wcześniej niż w III kwartale 2019 r., podała spółka.

MedFood Group, innowacyjna spółka z branży health&wellness, chce ruszyć na NewConnect jeszcze w 2019 roku, podała spółka. Najpierw jednak chce przeprowadzić crowdinvesting na platformie Crowdway.

Inpro wprowadziło kolejny, III etap inwestycji Debiut do sprzedaży. W ramach trzeciej i zarazem ostatniej fazy budowy w Pruszczu Gdańskim powstaną dwa budynki 4-kondygnacyjne, w których w sumie znajdą się 93 mieszkania. Termin realizacji inwestycji to październik 2020 roku, podała spółka.

Legimi przedłuża zapisy na publiczną emisję akcji serii G do 13 maja, podała spółka. Do tej pory spółka pozyskała środki, które w pełni pozwolą na finalizację najważniejszego celu emisyjnego - przejęcia niemieckiej spółki Readfy.

Osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej Work Service nabyły akcje spółki w ramach zamiany warrantów subskrypcyjnych otrzymanych w latach 2014-2016 na akcje, podała spółka. Łączna wartość rynkowa zakupionego pakietu wynosi ponad 220 tys. zł.

Immofinanz zdecydował się powiększyć planowany park handlowy Stop Shop w Siedlcach o prawie 30% do 14,1 tys. m2, podała spółka.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji podpisał umowę z AB "Kauno tiltai" oddział w Szwecji na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu w Szwecji, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 3,72 mln euro netto.

Inventionmed zawarł porozumienie ze spółką Biochemia Investments i częściowo rozwiązał ofertę nabycia obligacji serii B w ilości 14 tys. sztuk, podała spółka.

U.S. Food&Drug Administration (FDA) nie wydała zgody w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim, podał Infoscan. Spółka planuje kontynuować działania mające na celu otrzymanie certyfikacji FDA. Opracowuje także plan ekspansji oraz komercjalizacji urządzenia na innych rynkach zagranicznych, który zamierzamy przedstawić "niebawem".

PZ Cormay odnotował 24,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kolejne porozumienie wydłużające termin wykupu obligacji G do dnia 29 kwietnia 2019 roku, podała spółka.

Marcin Ginel złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) oraz pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu pełniącego obowiązki prezesa, podała spółka. Rada nadzorcza delegowała swojego członka Henryka Sobierajskiego na okres 3 miesięcy do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, z powierzeniem mu obowiązków prezesa.

Ergis zakończył techniczne i technologiczne odbiory nowej linii przeznaczonej do produkcji folii stretch w oddziale w Oławie, podała spółka.

Braster odnotował 19,78 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 24,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical miał 121 mln zł przychodów, 2 mln zł EBITDA i stratę netto na poziomie 2 mln zł w I kwartale 2019 r., według wstępnych danych, podała spółka.

Wikana odnotowała 4,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W zakresie wydobycia krajowego priorytetem dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest rozstrzygnięcie złożonych już 24 wniosków koncesyjnych, w tym tego dotyczącego złoża Przemyśl, poinformował prezes Piotr Woźniak. Spółka postuluje odnawianie koncesji na wydobywanie ropy i gazu ziemnego na takich samych zasadach jak w przypadku węgla kamiennego.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem