Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) widzi możliwość uzyskania dofinansowania unijnego z trwającej jeszcze perspektywy budżetowej dla 27 projektów o łącznej wartości ok. 600 mln zł, poinformował prezes Marian Żołyniak. Spółka przygotowała listę 94 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 3,2 mld zł, które mogłyby zostać dofinansowane w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027.

"PSG sp. z o.o. umieściła na Liście Projektów Strategicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 52 inwestycje przewidujące budowę i modernizację 2,4 tys. km gazociągów dystrybucyjnych w/c i ś/c. Łączna wartość inwestycji to około 2,5 mld zł przy oczekiwanej kwocie dofinansowania na poziomie 1,3 mld zł" - napisał Żołyniak w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

W wyniku oceny inwestycji 11 projektów zostało uznanych za zidentyfikowane, jako najlepiej spełniające kryteria postawione przez Ministerstwo Energii, w pierwszej kolejności kwalifikujące się do dofinansowania. Jednak z uwagi na ograniczoną kwotę środków UE przeznaczoną na wsparcie projektów z obszaru dystrybucji gazu, możliwe było zawarcie jedynie 9 umów o dofinansowanie. Wartość 9 projektów dla których zawarto umowy to 521 mln zł, dofinansowanie 227 mln zł (co stanowi ok. 95% wartości alokacji na sektor dystrybucji) oraz 440 km budowanych i modernizowanych gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia.

Dla pozostałych dwóch projektów z tej listy do tej chwili nie została zakończona ostateczna ocena lub nie jest możliwe zawarcie umów o dofinansowanie ze względu na wyczerpanie kwoty alokacji środków UE na obszar dystrybucji gazu.

"W zakresie realizacji i przygotowania pozostałych 41 projektów, które nie zostały zidentyfikowane, ocena stanu zaawansowania oraz uzasadnienia biznesowego pozwala obecnie wskazać 27 projektów, które mogą w dalszym ciągu być brane pod uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020. Możliwość ich realizacji z udziałem dofinansowania będzie możliwa po dokonaniu szczegółowych analiz zakresu rzeczowego oraz w szczególności w przypadku zwiększenia kwoty alokacji środków UE na obszar dystrybucji gazu. Ich wartość to około 600 mln zł. W przypadku pozostałych wybranych projektów możliwe będzie ich zgłoszenie do dofinansowania w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027" - podał także prezes.

PSG sp. z o.o. uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem inwestycji, które mogą być wspófinansowane z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027.

"PSG sp. z o.o. przygotowała listę 94 zadań inwestycyjnych, które mogą się stać projektami dofinansowanymi ze środków UE w ramach perspektywy UE na lata 2021-2027. Zadania te obejmują grupy:

- Zadania rozwojowe, modernizacyjne oraz systemowe

- Zadania przewidujące wykorzystanie technologii LNG ? lokalne stacje regazyfikacji gazu skroplonego

- Zadania ujęte w 'Programie przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022'

- Wybrane zadania, które nie uzyskały dofinansowania w perspektywie UE 2014-2020" - napisał także Żołyniak.

Łączna długość sieci planowanej do wybudowania i zmodernizowania w wypadku realizacji tych zadań to ponad 3,5 tys. km

"Łączna wartość zgłoszonych projektów to około 3,2 mld zł. Na obecną chwilę nie została obliczona wymagana wartość dofinansowania ze względu na brak określonych warunków udzielania wsparcia UE w nowej perspektywie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy szacować potrzeby w tym zakresie na kwotę przeszło 1,6 mld zł" - wskazał prezes.

Lista projektów została przekazana za pośrednictwem Izby Gospodarczej Gazownictwa do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W czasie konferencji prasowej towarzyszącej uruchomieniu stacji regazyfikacji LNG w Mońkach Żołyniak mówił, że projekty zaplanowane na nową perspektywę finansową mogą przyczynić się do objęcia niemal 100% terytorium Polski dostępem do sieci gazowej.

Jesienią 2018 r. PGNiG zapowiadało, że Polska Spółka Gazownictwa zwiększy nakłady na rozwój sieci gazowej w Polsce o 867 mln zł łącznie do 7,5 mld zł, w efekcie czego blisko 90% Polaków będzie miało dostęp do gazu w 2022 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.