Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 2 417 864 400,0 zł, tj. 2,80 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Ponadto zarząd PZU wystąpi do akcjonariuszy z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na 14 sierpnia, a data wypłaty dywidendy na 5 września 2019 r.

"Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016 ? 2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd PZU SA informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku przedmiotowy wniosek zarządu spółki do ZWZ pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 statutu spółki, podano także.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2018 podejmie ZWZ spółki, podsumowano.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU zdecydowali o przeznaczeniu 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3 213 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 895 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2 712 mln zł wobec 2 459 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.