Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - TXM zawarł z PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim - bankami finansującymi TXM - umowę o utrzymaniu status quo, podał Redan. Umowa wygasa 31 maja 2019 r.

"Zarząd TXM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o utrzymaniu status quo. Stroną umowy są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami umów kredytowych zawartych z PKO i ING" - czytamy w komunikacie.

W okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej wysokości 27 681 tys. zł przez ING oraz do kwoty 37 842 tys. zł w PKO, podano również.

TXM zobowiązał się do przedstawienia bankom do 20 maja 2019 r. programu restrukturyzacji przygotowanego i realizowanego przy udziale firmy doradczej Ernst & Young Corporate Finance.

"W związku z tym strony umowy uzgodniły, że do 31 maja 2019 r. nastąpi ustalenie warunków i możliwości zawarcia ostatecznej umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej warunków oraz zasad ewentualnego dalszego finansowania TXM przez banki. W konsekwencji do 31 maja 2019 r. zostały skrócone okresy kredytowania wynikające z umów kredytowych: (i) zawartej z ING w dniu 3 lipca 2017 r. oraz (ii) zawartej z PKO w dniu 24 listopada 2015 r." - czytamy dalej.

W okresie obowiązywania umowy TXM zobowiązał się dokonywać co tydzień spłat do banków większej z kwot: (i) 5% wartości przychodów ze sprzedaży lub (ii) połowy kwoty wynikającej z ewentualnego spadku wartości zapasów, które stanowią podstawowe zabezpieczenie ekspozycji banków, pomiędzy dniem 31 marca 2019 r. końcem poprzedzającego tygodnia, wskazano także.

"Zarząd Redan podkreśla, że oba segmenty grupy kapitałowej Redan: modowy (spółki należące do grupy kapitałowej Redan i nienależące do grupy kapitałowej TXM) oraz dyskontowy (spółki należące do grupy kapitałowej TXM) są od siebie całkowicie niezależne. Każdy z nich prowadzi dla siebie odrębne operacje niepowiązane i niewspółdzielone z tym drugim (poza obsługą IT świadczoną przez Redan na rzecz TXM). W szczególności w każdym segmencie są: (i) inne towary, (ii) odrębne sklepy, (iii) odrębne magazyny; (iv) inne źródła finansowania działalności oraz (v) nie ma pracowników pracujących jednocześnie w obu segmentach" - napisał Redan w odrębnym komunikacie.

W związku z tym aktualna sytuacja finansowa grupy kapitałowej TXM nie ma żadnego istotnego wpływu na inne spółki należące do grupy kapitałowej Redan, a jednocześnie nienależące do grupy kapitałowej TXM, podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem