Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 16 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku za rok 2018 w wysokości 19 953 585,37 zł, w następujący sposób:

- odpis na kapitał zapasowy spółki w kwocie: 15 928 585,37 zł

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie: 4 025 000 zł, co daje 0,23 zł dywidendy na każdą akcję" - czytamy w projekcie uchwały.

Termin ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano na 14 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 6 września 2019 r.

"Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2018 powiększy wartość kapitałów własnych spółki, a tym samym:

- poprawi zdolność kredytową, co umożliwi pozyskanie finansowania na realizację znaczących kontraktów pozyskanych przez spółkę i grupę w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu,

- a jednocześnie, w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów, zwiększy bezpieczeństwo finansowe spółki" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Potrzeby kapitałowe spółki wynikają też z planów inwestycyjnych i spłaty kredytu inwestycyjnego.

"Wnioskowana przez zarząd kwota dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 23 groszy na akcję kształtuje jej wartość na poziomie ponad 20% wypracowanego przez spółkę zysku netto, a tym samym pozostaje w zgodzie z dotychczasową, długoletnią praktyką w tym zakresie, wypracowaną przez wiodących akcjonariuszy" - wskazano także.

W maju 2018 r. akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję.

W 2018 r. Stalprofil odnotował 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 20,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,95 mln zł wobec 16,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.