Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Mirbud podjął decyzję o przyjęciu założeń transakcji mającej na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad JHM Developement i wycofanie akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał Mirbud. W tym celu zamierza ogłosić skup akcji JHM po cenie 1,6 zł za sztukę i podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, skierowanych do akcjonariuszy JHM, którzy złożą oferty sprzedaży akcji.

"W ramach planowanej transakcji emitent zamierza:

1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki (skup akcji) po cenie 1,6 zł za jedną akcję spółki, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień publikacji niniejszego raportu;

2. podwyższyć kapitał zakładowy emitenta poprzez emisję dwóch serii nowych akcji (akcje nowych emisji) skierowanych do dwóch grup akcjonariuszy spółki (innych niż emitent), którzy złożą na rzecz emitenta oferty sprzedaży akcji spółki w odpowiedzi na skup akcji;

3. ustalić cenę emisyjną akcji nowych emisji na poziomie 1,08 zł za jedną akcję, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji emitenta z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę o emisji akcji nowych emisji (dzień tożsamy z dniem określenia wartości akcji spółki w skupie akcji, o którym mowa w pkt 1);

4. przekroczyć, w wyniku rozliczenia planowanego skupu akcji spółki, próg 90% głosów na walnym zgromadzeniu spółki;

5. dokonać przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy, którzy nie wezmą udziału w skupie akcji, w wyniku czego emitent stałby się jedynym akcjonariuszem spółki;

6. w przypadku uzyskania 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podjąć czynności mające na celu zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Mirbud zakłada, że zakończenie planowanej transakcji mogłoby nastąpić do końca 2019 roku, aczkolwiek będzie to zależeć od ostatecznych terminów realizacji poszczególnych jej etapów, podano także.

Na początku kwietnia Mirbud zdecydował o rozpoczęciu analizy możliwości i scenariuszy przejęcia całkowitej kontroli nad JHM Development i wycofania jego akcji z obrotu na GPW.

Obecnie Mirbud posiada 86,28% akcji JHM Development.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem