Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o wypłacie na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 maja br. Do tej pory spółka wypłaciła w formie zaliczek 0,26 zł na akcję, do wypłaty w dwóch transzach pozostanie 0,09 zł na akcję.

"Zarząd rekomenduje, aby zysk netto w kwocie 35 538 357,04 zł osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., został podzielony w następujący sposób: kwota 20 995 208,84 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy; kwota 14 543 148,2 zł przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd rekomenduje, aby kwota 14,54 mln zł została podzielona pomiędzy akcjonariuszy w następujący sposób:

a) kwota 10 803 481,52 zł w postaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 pomiędzy akcjonariuszy w kwocie 0,26 zł na 1 akcję spółki, wypłaconej przez spółkę w dwóch transzach na podstawie uchwały zarządu nr 1 z 20 listopada 2018 roku w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018:

- I transza zaliczki na poczet przyszłej dywidendy w kwocie 5 401 740,76 zł tj. 0,13 zł na jedną akcję spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018 r.,

- II transza zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 5 401 740,76 zł tj. 0,13 zł na jedną akcję została wypłacona w dniu 15 marca 2019 r.,

b) pozostała kwota w wysokości 3 739 666,68 zł w postaci dywidendy w kwocie 0,09 zł na akcję.

Zarząd rekomenduje, aby wyznaczono datę ustalenia prawa do dywidendy w części wynoszącej 3,74 mln zł na 7 czerwca 2019 r. oraz aby określono następujące terminy wypłat rat dywidendy:

a) I transza dywidendy w kwocie 1 662 074,08 zł tj. w kwocie 0,04 zł na akcję na dzień 17 czerwca 2019 r.,

b) II transza dywidendy w kwocie 2 077 592,6 zł tj. w kwocie 0,05 zł na jedną akcję spółki, na dzień 6 września 2019 r., podano także.

"Uzasadnieniem zamiaru wypłaty dywidendy w części, o której mowa w pkt 3b) powyżej [3 739 666,68 zł], w dwóch transzach jest realizacja polityki dywidendowej spółki, przyjętej przez zarząd [...] która docelowo zakłada wprowadzenie kwartalnych wypłat zysku dla akcjonariuszy, jako dywidendy właściwej oraz jako zaliczki na poczet dywidendy. Unikatowość wdrożonej polityki dywidendowej pozwala akcjonariuszom otrzymywać stały dochód, niezależnie od potencjału wzrostu wartości spółki upodabniając pod względem ekonomicznym akcje spółki do dłużnych papierów wartościowych wypłacających regularnie kupony odsetkowe przy jednoczesnym zachowaniu możliwości sprzedaży akcji na GPW. Zarząd planuje dokonywanie regularnych wypłat zaliczek na poczet dywidend, aby w dalszym ciągu zwiększać atrakcyjność akcji emitenta dla akcjonariuszy, poprzez regularne zapewnianie im udziałów w wypracowanym zysku. Wypłata dywidendy w zakładanej wysokości jest uzależniona od zgód instytucji finansujących, w związku z zapisami niektórych zobowiązań finansowych jakie zostały zaciągnięte przez podmioty z grupy kapitałowej British Automotive Holding S.A. oraz od uzyskania pozytywnej opinii rady nadzorczej" - czytamy w raporcie.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem