Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack. Zawiadomienie dotyczy 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 5 podmiotów, podał Urząd. Podmioty te zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

UKNF podał, że podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack SA (podpisanych umów, wystawionych faktur VAT, zestawień klientów obejmujących obligacje) oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem.

"Z treści umów zawartych przez GetBack SA z pośrednikami wynika, że ich zadaniem było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez GetBack SA w ofercie prywatnej. Pośrednicy byli zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych, a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack SA. Do zadań pośredników należało również niezwłoczne przekazanie do GetBack SA dokumentów przyjętych od klienta. W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje" - czytamy w komunikacie.

"W ocenie UKNF działania podejmowane przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie, z uwagi na zakres obowiązujących je umów, a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBack SA uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur. Na podstawie posiadanych informacji należy wskazać, że rolą 'pośredników' było skojarzenie klienta z GetBack SA i zadbanie o dostarczenie klientowi, a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji" - czytamy dalej.

UKNF wskazał, że zgodnie z art. 178 ustawy o obrocie kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.

"Wobec powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa, na podstawie art. 304 § 2 k.p.k., na UKNF ciążył prawny obowiązek poinformowania o tym organów ścigania. Realizując powyższy obowiązek, UKNF skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 178 ustawy o obrocie" - podsumowano.

Poniżej podmioty objęte zawiadomieniem UKNF:

- DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie,

- JHG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,

- Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie,

- GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie,

- Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie,

- Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie,

- Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem