Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Open Finance odnotował 138,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 18,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot zanotował 841,8 mln zł jednostkowych przychodów oraz 19,1 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie ustanowienia siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1 mld zł w każdym momencie trwania programu, podała spółka. PHN planuje pierwszą emisję na maksymalną kwotę do 200 mln zł w II kw. br.

Grupa Kęty odnotowała 57,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 53,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PSC BidCo Limited zdecydowało o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w wezwaniu ogłoszonym 20 lutego w związku z nieosiągnięciem minimalnej liczby zapisów, podał podmiot pośredniczący.

Anwil - spółka zależna PKN Orlen - podpisał z thyssenkrupp Industrial Solutions AG umowę na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji kwasu azotowego i neutralizacji, podał koncern.

Oferta konsorcjum Budimeksu (94,46% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Kraków, warta 521,48 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na "Budowę gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP", podała spółka.

ES-System odnotował ok. 2,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. według wstępnych danych, co oznacza wzrost o 634% r/r, podała spółka.

Akcjonariusze Awbudu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 14 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 28 mln akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy VRG, podała spółka.

Mabion złożył odpowiedzi na pytania Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymane w ramach etapu Dnia 120 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Złożenie odpowiedzi (Dzień 121) pozwala na kontynuację procedury rejestracyjnej w Unii Europejskiej. Tym samym spółka zrealizowała ważny kamień milowy na drodze do uzyskania rejestracji w EMA swojego flagowego projektu, podał Mabion.

Vantage Development wprowadził do sprzedaży trzeci budynek, realizowany w ramach I etapu inwestycji Port Popowice we Wrocławiu, podała spółka. Oferta powiększyła się dzięki temu o 128 mieszkań oraz 8 lokali usługowych. Przekazania kluczy zaplanowane są na koniec 2020 r.

Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 210 000 obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, podała spółka.

Warimpex kupił hotel w Darmstadt, podała spółka. Cena transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Spółka planuje ponowne otwarcie 3-gwiazdkowego hotelu w III kw. 2019 roku, pod nową marką.

Red Dev Studio planuje debiut na rynku NewConnect przed końcem czerwca 2019 roku, poinformował portal FindFunds.pl.

Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zatem korzystny dla spółki wyrok stał się prawomocny i roszczenie zostało ostatecznie odrzucone, podała spółka. Na tej podstawie i po ustaleniu wpływu oraz rodzaju w/w zdarzenia po dniu bilansowym na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy zarząd spółki podjął decyzję o rozwiązaniu tej rezerwy w całości, tj. w kwocie 22,7 mln zł (16,4 mln zł - kwota główna, 6,3 mln zł - odsetki).

Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali o przeznaczeniu 36 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

W przypadku zakładu w Płocku 50% ropy naftowej pochodzi obecnie z innych kierunków niż Rosja, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen rozpocznie budowę morskiej farmy wiatrowej w 2024 roku, po zakończeniu programu rozbudowy petrochemii, zapowiedział prezes spółki Daniel Obajtek.

PKN Orlen robi wszystko, żeby zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos nastąpiła zgodnie z planem, w pierwszej fazie postępowania, powiedział dziennikarzom prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Po zakończeniu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, PKN Orlen planuje od 2021 r. wydatkować na badania w tym ośrodku ok. 50 mln zł rocznie, zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z zadowoleniem przyjęło informację o wydaniu zgody przez amerykańską Federalną Komisję Regulacji Energetyki (FERC) na budowę terminalu skraplającego Port Arthur w Jefferson County w stanie Teksas nad Zatoką Meksykańską, który ma zacząć działać w 2023 roku, podała spółka.

PZU zakłada, że w najbezpieczniejszych funduszach w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) opłata za zarządzanie będzie wynosić poniżej połowy maksymalnej stawki wynoszącej 0,5-0,6%, co oznacza opłatę wysokości poniżej 0,25%, poinformował szef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w PZU za PPK. PZU zakłada, że projekt będzie rentowny w horyzoncie krótkoterminowym.

Draw Distance, marka iFun4all, planuje wkrótce wprowadzić grę "Ritual: Crown of Horns" do Steam Early Access, podała spółka. Pełna wersja gry ukaże się jeszcze w tym roku.

PKN Orlen podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego "Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku" z kosztem całej inwestycji wynoszącym ok. 184 mln zł oraz podpisał z Budimeksem umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku wartą maksymalnie ok. 167 mln zł, podał Orlen.

Art Games Studio, warszawski producent i wydawca gier wideo, liczy, że zadebiutuje na rynku NewConnect jeszcze w maju br., podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze jutro w Terminalu LNG w Świnoujściu szóstą w tym roku dostawę gazu skroplonego, poinformował wiceprezes Robert Perkowski.

Grupa PZU nie będzie pobierać opłat za zarządzanie funduszami w ramach PPK w pierwszym roku i zapewni kompleksową pomoc ze strony 300 doradców klienta korporacyjnego i 2,5 tys. doradców klientów indywidualnych, obsługę w ponad 400 placówkach PZU, a także nowoczesne portale internetowe dla pracowników i pracodawców, podało PZU.

Spółka zależna Arctic Paper - Rottneros AB, notowany na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, osiągnęło 45 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podał Arctic Papers.

Pure Biologics zakończył ofertę prywatną akcji, podała spółka. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe. Środki zostały pozyskane w ramach kapitału docelowego, który wynosił przed ofertą 613 590 tys. akcji.

Astarta Holding sprzedała 53 959 ton cukru w I kw. 2019 r., co oznacza spadek o 42% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 15% r/r do 9 821 UAH/t.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Forte za I kwartał 2019 r. wyniosła 24 mln zł, co oznacza wzrost o 54% r/r oraz wzrost o 29% w stosunku do IV kwartału roku 2018, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Instytucje finansujące Elektrobudowę, tj. Bank Handlowy, mBank, Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska, przekazały spółce wstępny projekt umowy w sprawie finansowania działalności spółki, określającej model finansowania oraz zasady udostępniania produktów finansowych w szczególności limitów kredytowych oraz limitów sum gwarancyjnych w perspektywie do lipca 2019 r., podała Elektrobudowa. W ocenie spółki, w zaproponowanym przez instytucje finansujące do lipca br. modelu finansowania, o ile nie istnieje zagrożenie możliwości realizacji istniejących kontraktów oraz regulowania zobowiązań, to w sposób istotny proponowane zapisy ograniczają możliwość dynamicznego budowania nowego portfela zamówień.

Trakcja PRKiI w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai oraz na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai, podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 10 746 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 24 243 tys. zł, podała spółka.

Sfinks Polska postanowił przystąpić do działań zmierzających do ponownego przeprowadzenia emisji akcji zwykłych serii P na okaziciela, podała spółka. Planuje podjąć uchwałę o emisji tych akcji 29 kwietnia.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 23,1 mln zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 84,6% r/r, podała spółka.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 4,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Żywiec odnotowała 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt wnioskuje o wypłatę łącznej kwoty 100,92 mln zł z zysku za ubr. do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 13,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem