Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Decyzjami sądów na terenie Niemiec spółki z Grupy GlaxoSmithKline uzyskały zabezpieczenie procesowe obejmujące zakaz wprowadzania przez Glenmark Arzmeimittel GmbH, partnera dystrybucyjnego Celon Pharma, do obrotu na terenie: Szwecji, Danii oraz Niemiec różnych wersji inhalatora produktu Salmex z uwagi na ryzyko naruszenia znaków towarowych dotyczących jego kształtu, podał Celon Pharma. Zarówno spółka, jak i jej partner dystrybucyjny nie zgadzają się z zarzucanymi im naruszeniami.

"W opinii spółki powyższe zdarzenie może spowodować czasowe komplikacje w zakresie kontynuacji dystrybucji produktu spółki na wyżej wymienionych rynkach i mieć wpływ na tempo wzrostu sprzedaży eksportowej leku Salmex w tych krajach w 2019 r. Ograniczenia dotyczą wyłącznie kilku rynków i konkretnych podmiotów odpowiedzialnych posiadających rejestrację leku Salmex (MAH - Marketing Authorisation Holder)" - czytamy w komunikacie.

Spółka powzięła ponadto wiedzę o prowadzonych działaniach prawnych także na rynku Wielkiej Brytanii, niemniej dotyczą one innej formy inhalatora, niż jest tam faktycznie wprowadzana, a z uwagi na procedurę Brexit ewentualna jurysdykcja nie będzie miała wpływu na inne rynki europejskie, podano również.

Z uwagi na fakt, że ryzyko związane z możliwością niekorzystnego rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych było przez zarząd spółki identyfikowane, spółka przygotowała działania strategiczne mające na celu zniwelowanie istniejących ryzyk prawnych dotyczących możliwości wprowadzania bezpiecznego prawnie inhalatora leku Salmex na wszystkie rynki europejskie. Zarząd spółki, w porozumieniu i w pełnej współpracy z firmą Glenmark, intensywnie wdraża szereg działań, które w opinii sarządu, umożliwią wznowienie działań sprzedażowych na wyżej wspomnianych rynkach, w ciągu najbliższych miesięcy, wskazano.

"Zarówno spółka, jak i jej partner dystrybucyjny nie zgadzają się z zarzucanymi im naruszeniami. W ocenie zarządu działania na rynkach zagranicznych prowadzone są w pełnej zgodzie i z poszanowaniem obowiązujących zasad konkurencyjności, jak również nie naruszyły żadnych praw spółek z Grupy GlaxoSmithKline. Spółka będzie kontynuować działania prawne mające na celu zapewnienie obrony przed negatywnymi skutkami powództw, ochronę dobrego imienia oraz zabezpieczenie priorytetów biznesowych" - czytamy dalej.

W pozostałych krajach, tj. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowacji, Czechach, Norwegii, Islandii prowadzona jest regularna sprzedaż zgodnie z przyjętymi założeniami. Spółka podtrzymuje również plany wprowadzania leku Salmex na pozostałych rynkach EU. Obecnie finalizuje narodowe etapy rejestracyjne, w ramach pozytywnie rozstrzygniętej w 2018 r. procedury brytyjskiej w: Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Malcie i Finlandii oraz odrębne, narodowe procedury rejestracyjne na rynku hiszpańskim i francuskim. W opinii zarządu obecnie wdrażana strategia ograniczania ryzyk prawnych umożliwi efektywną komercjalizację produktu spółki na dodatkowych rynkach eksportowych, podsumowano.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.