Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Herkules dokonał analizy posiadanych aktywów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym w Krynicy-Zdroju w postaci nieruchomości gruntowej, wznoszonego obiektu o charakterze sanatoryjnym oraz nakładów poniesionych na jego budowę i postanowił dokonać na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. odpisu aktualizującego wartość tych nakładów o kwotę 1,796 mln zł, podała spółka. Odpis wpłynie negatywnie na wynik netto Herkulesa S.A. oraz skonsolidowany wynik netto za 2018 r. kwotą 1,455 mln zł.

"Nakłady te zgodnie z zawartą pomiędzy emitentem a spółką zależną emitenta Gastel Hotele Sp. z o.o. umową o zastępstwo inwestycyjne są ujęte bilansowo w Herkules S.A. w wartości nominalnej 11 605 tys. zł w zapasach (półprodukty i produkty w toku). Łączna wartość pozycji bilansowych związanych z tą inwestycją zawiera jeszcze wartość nieruchomości oraz nakładów poniesionych bezpośrednio przez spółkę zależną i wynosi 15 296 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Herkules poszukuje aktywnie nabywcy na powyższy obiekt, jednak z uwagi na to, że jest on w dużym stopniu nieukończony, możliwości jego sprzedaży na stosunkowo wąskim rynku lokalnym są ograniczone. Spółka dysponuje operatem szacunkowym biegłego rzeczoznawcy potwierdzającym na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. wartość nieruchomości i nakładów ujętą nominalnie w księgach, jednakże wziąwszy pod uwagę dotychczas przeprowadzone działania sprzedażowe, negocjacje z potencjalnymi odbiorcami oraz zawartą umowę z wyspecjalizowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zgodnie z zasadą ostrożności postanowił dokonać aktualizacji tej wartości o kwotę 1 796 tys. zł do wartości 9 809 tys. zł. Po dokonaniu powyższego odpisu łączna wartość pozycji związanych z tą inwestycją wyniesie 13 500 tys. zł, podano także.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.