Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 350,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 440,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem w I kw. 2019 r. wyniósł 424,24 mln zł w porównaniu z 534,37 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 r. grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 615,9 mln zł, tj. niższy o 13,9% r/r. Zysk należny udziałowcom Santander Bank Polska S.A. wyniósł 350,7 mln zł i obniżył się o 20,5% r/r. W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 5,9% r/r, a zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. o 8,2% r/r" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 608,6 mln zł wobec 1 389,83 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 520,06 mln zł wobec 515,11 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 r. grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. odnotowała wzrost dochodów ogółem 13,1% r/r [do 2 245,1 mln zł] dzięki wysokiej dynamice wzrostu:

* wyniku z tytułu odsetek (+15,7% r/r) pod wpływem wolumenów biznesowych rosnących organicznie oraz w drodze przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.;

* pozostałych dochodów (+44,6% r/r) napędzanych głównie przez wynik handlowy i rewaluację (+49,5 mln zł) oraz wynik na pozostałych instrumentach finansowych (+28,9 mln zł)" - czytamy dalej.

Po trzech pierwszych miesiącach 2019 r. całkowite koszty Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnęły poziom 1 238,8 mln zł i były

wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 27,6% r/r. za sprawą zawiązania rezerwy na uruchomione w marcu

br. zwolnienia grupowe w Santander Bank Polska S.A. (81,6 mln zł) oraz wyższej łącznej kwoty obligatoryjnych składek na rzecz BFG

zaliczonych w ciężar I kwartału br. (+60,3 mln zł r/r), podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 208,27 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 205,85 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 559,05 mln zł wobec 282,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 31 marca 2019 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 143 331,7 mln zł i w porównaniu z końcem 2018 r. wzrosły o 1%.

"Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 1,6% kw/kw, osiągając wartość 75 908,3 mln zł. Największą ich składową były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 1,1% kw/kw do kwoty 49 758,1 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 3,6% kw/kw do poziomu 18 563,4 mln zł" - podano w raporcie.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 58 969,3 mln zł i były stabilne w stosunku do końca 2018 r. Należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące portfel Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent sp. z o.o. i PSA Finance Polska sp. z o.o. wyniosły 8 431,2 mln zł i zwiększyły się o 2,8% kw/kw, pod wpływem sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Oferowane przez spółkę Santander Leasing S.A. pożyczki na maszyny i pojazdy dla firm, które na koniec marca 2019 r. wyniosły 2 614,1m (wobec 2 320 mln zł na koniec grudnia 2018 r.), zaprezentowane zostały jako należności od podmiotów gospodarczych.

"W I kwartale 2019 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 262,7 mln zł wobec 203,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, w tym odpisy Grupy Santander Consumer Bank S.A. osiągnęły wartość 76,9 mln zł wobec 36,9 mln zł w okresie porównawczym" - czytamy też w raporcie.

Wskaźnik kredytów niepracujących Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnął wartość 4,3% (4,9% na koniec marca 2018 r. w ujęciu porównywalnym) zgodnie ze zmodyfikowaną pod koniec 2018 r. metodą kalkulacji, podano także.

W ciągu 3 pierwszych miesięcy br. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów zmniejszyły się o 1,3% i na koniec marca 2019 r. wyniosły 147 745,9 mln zł. Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 89 183,3 mln zł i zwiększyła się o 1,1% kw/kw w wyniku dopływu środków bieżących (+3,1% kw/kw). W stosunku do końca 2018 r. wartość zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadła o 4,6% do 58 562,6 mln zł wraz z saldami depozytów terminowych (-7,3% kw/kw) i rachunków bieżących (-3,2% kw/kw), podano także w materiale.

Wskaźnik Należności netto od klientów / zobowiązania wobec klientów kształtował się na poziomie 93,9% w I kw. 2019 r. wobec 96% rok wcześniej. Marża odsetkowa netto spadła w tym okresie odpowiednio do 3,47% z 3,98%.

Wskaźnik Koszty / dochody (C/I) w I kw. br. wyniósł 55,2% wobec 48,9% rok wcześniej, ROE sięgnął 10,4% wobec 11,4% rok wcześniej, a ROA - odpowiednio: 1,1% wobec 1,4%.

Współczynnik kapitałowy wyniósł w I kw. tego roku 16,47% wobec 16,67% rok wcześniej, a współczynnik kapitału Tier I - odpowiednio: 14,63% wobec 15,31%, podano także.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem