Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I kw. 2019 roku 632 mln zł, co oznacza 17% wzrostu r/r, zaś wynik EBIT w tym ujęciu sięgnął 362,3 mln zł (wobec 447,8 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

Efekt LIFO wyniósł w I kw. 41,4 mln zł wobec -175 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBIT w I kw. 2019 r. wyniósł 362,3 mln zł wobec 447,8 mln zł rok wcześniej, a EBITDA - odpowiednio: 575,4 mln zł wobec 630,9 mln zł.

"LIFO EBITDA na poziomie 632 mln zł, 17% wzrost r/r, osiągnięty dzięki wzrostowi w segmencie produkcji i handlu oraz utrzymaniu wyniku w segmencie wydobywczym pomimo spadkowi cen węglowodorów" - czytamy w prezentacji.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 362,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 153,1 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 216,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -6,9 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w Grupie Kapitałowej)" - czytamy w raporcie.

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 632 mln zł. Ujemny wynik na działalności finansowej w Grupie Kapitałowej Lotos w I kw. 2019 roku wyniósł -69,8 mln zł. Składa się on głównie z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -63,3 mln zł, ujemnych różnic kursowych na poziomie -21,9 mln zł oraz dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 16,4 mln zł, podano także.

"Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w I kw. 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających ceny produktów naftowych na poziomie 55 mln zł, nadwyżkę ujemnego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie -44,4 mln zł, dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających prawa do emisji CO2 w wysokości 9,6 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w wysokości -3,8 mln zł" - czytamy dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.