Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Zamet odnotował 6,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł wobec 6,23 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,61 mln zł w 2018 r. wobec 167,58 mln zł rok wcześniej.

"Udział sprzedaży eksportowej w skonsolidowanych przychodach ogółem za 2018 roku, wyniósł 53,5% wobec 47,8% w roku 2017. Skonsolidowane wyniki finansowe grupy są rezultatem bieżącej działalności operacyjnej i nie są obciążone wpływem zdarzeń jednorazowych o niepowtarzalnym charakterze. Najwyższy udział w przychodach Grupy za okres sprawozdawczy wygenerował sektor urządzeń przeładunkowych, dźwigowych oraz pozostałych (69,1 mln zł), w ramach którego Grupa Zamet dostarcza m.in. elementy dźwigów kontenerowych oraz pojazdów dźwigowych" - napisał prezes Artur Jeziorowski w liście do akcjonariuszy.

Najbardziej rentowny dla grupy sektor maszyn i urządzeń związanych z podmorskim wydobyciem ropy i gazu wygenerował w 2018 roku przychody w wysokości 40,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej (2017) była to wielkość 25,6 mln zł. Powyższy wzrost przychodów z tego rynku jest potwierdzeniem tendencji poprawy nastrojów inwestycyjnych na rynku ropy i gazu, dodał prezes.

"W okresie sprawozdawczym, znacząco wzrósł także udział sektora usługowego, w ramach którego grupa świadczy usługi obróbki mechanicznej i cieplnej, który wygenerował przychody w kwocie 28 mln zł. Za okres sprawozdawczy (2018), grupa odnotowała 15% rentowność na sprzedaży, wobec 9% rentowności sprzedaży w okresie porównawczym (2017). Rentowność EBIT za okres sprawozdawczy była dodatnia i wyniosła 4% wobec ujemnej rentowności za 2017 rok. Rentowność netto za 2018 była dodatnia i wyniosła 3%, wobec 5% w okresie porównawczym - jednakże należy mieć na uwadze, że na wynik netto za 2017 rok, wpłynęły zdarzenia jednorazowe. Warto podkreślić także silną pozycję bilansową Grupy Zamet na koniec minionego roku, bezpieczny poziom zadłużenia oraz niezakłócone wywiązywanie się z wszystkich zobowiązań finansowych" - wymienił Jeziorowski.

Ocenił, że wyniki Grupy Zamet za 2018 rok odzwierciedlają wyraźne ożywienie branży, które rozpoczęło się już pod koniec 2017 roku, a które szczególnie dotyczy sektora związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu.

"Po dwóch latach straty operacyjnej odnotowanej za 2016 i 2017 rok, dodatni EBIT w wysokości 8,6 mln zł oraz znacząca poprawa rentowności sprzedaży, świadczą o tym, że po pierwsze weszliśmy we wzrostowy cykl koniunkturalny, a po drugie nasze działania operacyjne, w tym związane z wdrażaniem kultury lean management, przynoszą wymierne efekty. W perspektywie 2019-2020 roku, zamierzamy kontynuować rozwój organiczny, rozwijać kompetencje grupy - szczególnie w obszarze potencjału inżynieryjnego - oraz maksymalnie wykorzystać tendencje rynkowe, zachowując przy tym rozsądny poziom dywersyfikacji na wypadek odwrócenia trendów. Widzimy dobre perspektywy na najbliższą przyszłość zarówno dla Mostostalu, jak również dla pozostałych spółek Grupy Zamet. W perspektywie do końca roku obrotowego, wszystkie podmioty pracują z niemalże pełnym obłożeniem" - zapowiedział prezes Zamet.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1,98 mln zł wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem