Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Awbudu ustaliła, że jednostkowa cena emisyjna akcji zwykłych imiennych serii B1 wyniesie 1,08 zł za jedną akcję.

"Rada nadzorcza spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w §1 ust. 3 uchwały nr 22/2019 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 14 000 000 zł poprzez emisję nie więcej niż 28 000 000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz (iii) zmiany statutu spółki (Uchwała WZ) oraz zgodnie z art. 432 §1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ceny jednej akcji serii B1" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza, mając na uwadze, że: (i) średnia cena rynkowa akcji spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia Uchwały WZ wynosiła 0,96 zł, (ii) w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięciach Uchwały WZ ogłoszono jedno wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji spółki, w ramach którego zaproponowano cenę w wysokości 1,08 zł za każdą akcję spółki, postanowiła ustalić jednostkową cenę emisyjną akcji zwykłych imiennych serii B1, które to akcje zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały WZ, na kwotę 1,08 zł za jedną akcję, podano również.

W ub. tygodniu akcjonariusze Awbudu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 14 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 28 mln akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem