Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polwax miał 40,3 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, -1,7 mln zł EBITDA oraz -2,5 mln zł wyniku netto w I kwartale 2019 roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Herkules odnotował 7,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia miał 5 313 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Mostostal Warszawa zawarł umowę z Ammann Asphalt GmbH, na podstawie której nabył Wytwórnię Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Ammann (Unibatch 240) za łączną kwotę 2,08 mln euro netto (8,9 mln zł netto), podała spółka.

BA Car Rental (działająca do czasu rejestracji nowej nazwy spółki w KRS pod nazwą Lobexim), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), podpisała z Surprice Rentals (poprzednio Surprice Rent A Car) trzeci term sheet, przedłużając termin wyłączności na negocjacje dotyczące warunków umowy franczyzowej na rynek czeski do 31 maja br., podał BAH.

Uruchomienie Instalacji Metatezy w Płocku zwiększyło potencjał PKN Orlen w zakresie produkcji propylenu o 100 tys. ton do poziomu 550 tys. ton rocznie, podała spółka. Koncern jest jedynym producentem tego produktu w Polsce oraz kluczowym graczem na rynku europejskim, posiadając obecnie ponad 50% zdolności produkcyjnych w regionie Europy Centralnej, podkreślono także.

Unibep zawarł z Bolero Investments 2 warunkową umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Równoległej w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie ustalono na min. 17,2 mln zł netto.

PKN Orlen podpisał z Elektrobudową protokół, na mocy którego zakończono inwestycję polegającą na budowie instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, podał koncern.

Jednym z potencjalnych obszarów zainteresowania Grupy Lotos w dziedzinie inwestycji w segmencie upstream są Stany Zjednoczone, poinformował wiceprezes spółki ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. Spółka zakłada też przyspieszenie prac w Norwegii.

Grupa Lotos zaprezentuje aktualizację obowiązującej strategii w sierpniu lub wrześniu 2019 roku, zapowiedział wiceprezes spółki ds. finansowych Robert Sobków. Również wówczas powinniśmy poznać przynajmniej krótkoterminową politykę dywidendową koncernu.

Zakończenie realizacji projektu EFRA z końcem maja 2019 roku ciągle jest realne, poinformował wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. Zapowiedział, że kontrybucja projektu EFRA do przychodów i EBITDA nastąpi najprawdopodobniej od IV kwartału 2019 roku.

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 7 czerwca, o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 2 025 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Grupa Lotos podtrzymuje swoje wcześniejsze deklaracje, że w najbliższych miesiącach ma zapewnioną stabilność dostaw ropy naftowej, bez względu na rozwój sytuacji z wstrzymaniem dostaw rurociągiem Przyjaźń, poinformował wiceprezes spółki ds. finansowych Robert Sobków.

Kruk sfinalizował umowę przejęcia 100% udziałów spółki Wonga działającej na polskim rynku pożyczek online, podał Kruk. Wartość transakcji opiewa na 97,1 mln zł. Na kwotę składa się wartość udziałów sprzedawanej spółki i prawa do własności marki (3 mln zł) oraz spłata jej zobowiązań należnych sprzedającemu (94,1 mln zł).

Wszystkie opcje nadal są możliwe, jeśli chodzi o rekomendację zarządu Grupy Azoty dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok, zadeklarował prezes spółki Wojciech Wardacki.

Grupa Azoty zakłada nakłady inwestycyjne na poziomie 1,3 mld zł w 2019 roku, nie licząc inwestycji kapitałowej w PDH Polska, poinformował wiceprezes spółki ds. finansowych Paweł Łapiński.

Grupa Azoty nadal rozmawia z podmiotami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do spółki PDH Polska, realizującej inwestycję Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Potencjalna wielkość zaangażowania kolejnego podmiotu to ok. 200 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że private market może ruszyć nawet w I kw. 2020 r., poinformował prezes Marek Dietl.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ciągu miesiąca zdecyduje, czy angażować się w prace badawcze nad nowym systemem transakcyjnym z dofinansowaniem NcBiR, poinformował prezes Marek Dietl.

Polnord zamierza pozyskać ok. 70 mln zł w tym roku ze sprzedaży działek niemających znaczenia dla kluczowej działalności, a ponadto liczy na sfinalizowanie sprzedaży biurowców Wilanów Office Park, poinformowali członkowie zarządu.

Stalprodukt zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę kwoty 27,9 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 5 zł brutto na akcję, podała spółka.

Polnord szacuje, że tegoroczna sprzedaż, ważona udziałem w poszczególnych spółkach grupy, wyniesie ok. 570 mieszkań, natomiast rozpoznania w przychodach obejmą ok. 700 lokali, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Mosz.

Polnord zamierza zaprezentować nową strategię grupy na lata 2019-2023 do końca czerwca br., poinformował prezes Marcin Gomoła.

Redan odnotował 72,8 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem w 2018 r. wobec 36,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując podstawowe dane. Finalne zaudytowane sprawozdanie finansowe Grupy Redan za 2018 r. zostanie opublikowane 14 maja br.

Stalexport Autostrady odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 33,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Best odnotował 32,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 54,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank jest w procesie poszukiwania inwestora finansowego, a ostatnie działania restrukturyzacyjne i poprawa działania wewnątrz organizacji powinna być dla potencjalnego nabywcy zachętą do złożenia oferty, poinformował prezes Jerzy Pruski. Jeżeli jednak proces ten będzie się przedłużał, bank ma scenariusze alternatywne, których realizacja zapewni szybką odbudowę wskaźników regulacyjnych.

Apator zawarł z Energą Operatorem umowę na dostawę 1- fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Wartość umowy wynosi 20,8 mln zł netto.

mBank liczy na stopniowy wzrost marży odsetkowej w 2019 roku, podała instytucja. Nie widzi natomiast przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka planuje zamknąć transakcję nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Poli-Farbe), podała spółka. W związku z tym, że przedłużeniu uległy procedury administracyjne dotyczące decyzji o rozliczeniu wysokości zatrzymanych przez Poli-Farbe dotacji, pozyskanych przez nią w przeszłości, Śnieżka podpisała aneks do umowy, na mocy którego najpóźniejszy termin zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe uległ zmianie z 30 kwietnia 2019 r. na 15 maja 2019 r.

Polnord odnotował 85,43 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 18,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Apatora zdecydują 27 maja br. o przekazaniu na dywidendę kwoty w wysokości 42 745 646,4 zł, tj. łącznie 1,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Hubstyle odnotowało 9,74 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 17,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 19,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła 2 817 mln zł według stanu na 1 stycznia br., z czego do realizacji jeszcze w 2018 roku przypada około 2 345 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. ponad 472 mln zł - na lata kolejne, podało Rafako.

Apator odnotował 67,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 42,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 33,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 4,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zamet odnotował 6,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim nie przewiduje istotnego wzrostu skonsolidowanych przychodów, ale spodziewa się zdecydowanej poprawy wyników operacyjnych, poinformował prezes Andrzej Diakun.

Rada nadzorcza Awbudu ustaliła, że jednostkowa cena emisyjna akcji zwykłych imiennych serii B1 wyniesie 1,08 zł za jedną akcję.

Soho Development podpisał z SFW Energia (SFW) - spółką zależną niemieckiego koncernu energetycznego STEAG - porozumienie regulujące zasady współpracy, która ma zmierzać do zbycia przez Soho Develepment aktywów związanych ze spółka zależną Recycling Park (RP) oraz Recycling Park Kamionka (RPK), podała spółka.

Zarząd PlayWay rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2018 r. w wysokości 2,49 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 16 434 000 zł, podała spółka.

ATM Grupa odnotowała 27,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 28,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Szacowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) grupy kapitałowej Benefit Systems może być niższy o od 5 do 10%, a zysk brutto - od 30% do 40%, w stosunku do roku 2018, podała spółka.

Elektrotim odnotował 3,91 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 4,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 30,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 64,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I kw. 2019 roku 632 mln zł, co oznacza 17% wzrostu r/r, zaś wynik EBIT w tym ujęciu sięgnął 362,3 mln zł (wobec 447,8 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

Idea Bank odnotował 1 891,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 231,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 24,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 29,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Grupy Lotos rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty w wysokości 554 620 086 zł, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku netto spółki za rok 2018 w wysokości 779 260 905,36 zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

Santander Bank Polska odnotował 350,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 440,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Lotos odnotowała 172,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 320,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank odnotował 164 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 412,58 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.