Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 270,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 254,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 299,85 mln zł wobec 359,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r. wobec 3 501,09 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Stalproduktu osiągnęła w roku 2018 korzystne wyniki finansowe, które na kilku poziomach rachunku zysku i strat były wyższe niż w roku 2017. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do roku 2017 o 13% i osiągnęły 3 956,7 mln zł. Należy jednocześnie podkreślić, iż był to rekordowy poziom w całej dotychczasowej działalności Grupy Stalprodukt., na co wpływ miało przejęcie w 2017 r. i objęcie konsolidacją z dniem 1 marca 2018 roku spółki GO Steel Frydek-Mistek a.s. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł niemal 300 mln zł, co oznacza spadek o 16,6%, jednak zysk netto w wysokości 284,7 mln zł [ogółem] był o 3,3% wyższy, niż w roku 2017" - napisał prezes Piotr Janeczek w liście do akcjonariuszy.

W kontekście wspomnianej akwizycji, pozytywnie należy ocenić zwłaszcza wyniki Segmentu Blach Elektrotechnicznych, którego przychody ze sprzedaży wzrosły w roku 2018 o 53,3%, przy wzroście wolumenów blach transformatorowych o 45,6% w stosunku do wykonania roku 2017. Dzięki temu i niewielkiemu wzrostowi cen, wynik tego Segmentu wzrósł aż o 131,3%, a jego marża - z 8,8% do 13,3%. W efekcie, wzrósł wyraźnie udział tego Segmentu w strukturze sprzedaży grupy - z 15,2% w roku 2017 do 20,6% w roku 2018, wskazał prezes.

"Znacznie trudniejsza sytuacja miała miejsce w Segmencie Profili. Mimo utrzymania przychodów na poziomie roku 2017, uzyskany wynik był o 93,8% niższy, a marża wyniosła tylko 0,1% w porównaniu z poprzednim rokiem. Negatywnie należy także ocenić spadki wolumenów w grupach asortymentowych kształtowników zimnogiętych (o 8,8%) oraz wyrobów centrów serwisowych (o 27,5%). Te niekorzystne zmiany zostały częściowo zrekompensowane bardzo dobrymi wynikami sprzedaży barier drogowych. Wolumeny ich sprzedaży wzrosły o 18,5%, natomiast wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła prawie o 25% Udział sprzedaży Segmentu Profili w sprzedaży Grupy zmniejszył się z 20,1% w 2017 r. do 18,7% w roku ubiegłym. Wyniki te stanowią odzwierciedlenie trudnej sytuacji panującej na rynku profili giętych i operatorów centrów serwisowych, głównie z powodu taniego importu spoza obszaru Unii Europejskiej oraz nieskutecznych środków ochrony producentów unijnych" - dodał Jeneczek.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 125,05 mln zł wobec 100,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.