Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto, podała spółka. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł.

"W porozumieniu emitent zobowiązał się zapewnić spółce nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając środki finansowe już przekazane spółce na potrzeby wypłaty zaliczki dla generalnego wykonawcy bloku w kwocie około 181 mln zł. Przy czym, jeżeli emitent nie zawrze z Energą do 31 grudnia 2020 roku nowej umowy wspólników / umowy inwestycyjnej, emitent w terminach określonych w porozumieniu w ramach limitu 819 mln zł będzie zobowiązany do zwrotu Energa połowy nakładów finansowych w wysokości, które Energa samodzielnie zapewni spółce w tym okresie" - czytamy w komunikacie.

Jeżeli w terminie wynikającym z ustalonego harmonogramu odpowiednio Enea lub Energa nie zapewnią Elektrowni Ostrołęka - ze swojej winy - środków pieniężnych w sposób inny niż w szczególności w drodze udzielenia pożyczki lub objęcia udziałów, odpowiednio Enea lub Energa będą zobowiązane do zapłaty wynikającej z harmonogramu kwoty na rachunek elektrowni, podano również.

Porozumienie zawiera również postanowienie zabezpieczające Eneę przed roszczeniami Elektrowni Ostrołęka o zwrot kwot finansowania projektu, które zostały zwrócone bezpośrednio na rzecz Energi w związku z udostępnionym przez nią finansowaniem w okresie przed dniem zawarcia nowej umowy wspólników / umowy inwestycyjnej.

"Strony porozumienia zobowiązały się, że w innych umowach dotyczących projektu zostaną określone zasady ich partycypacji w ryzykach projektu, zasady udziału w zyskach i stratach oraz reguły ładu korporacyjnego, które zagwarantują prawa i obowiązki proporcjonalne do ich zaangażowania w projekt" - czytamy dalej.

Strony porozumienia zobowiązały się dążyć do tego, aby zapewnić brak konsolidacji wyników Elektrowni Ostrołęka z ich wynikami, podsumowano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.