Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Cognor Holding odnotował 8,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 25,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,12 mln zł wobec 46,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,69 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 524,23 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy zmniejszyły się o 4,5 milionów złotych i 0,9% w wyniku spadku cen o: (i) 75 złotych do tony i 6,7% w przypadku złomów stali oraz (ii) 22 złotych do tony i 0,9% w przypadku kęsów co częściowo zniwelował wzrost średniej ceny produktów finalnych o 11 złotych do tony i 0,4%. Negatywny wpływ zmienności cen został do pewnego stopnia zrekompensowany wyższą sprzedażą ilościową: (i) złomów stali o 0,9 tysięcy ton i 2,3% oraz (ii) produktów finalnych o 6,3 tysięcy ton i 5,1% przy spadku ilości kęsów o 5,4 tysięcy ton i 12,1%. Nasze spready przerobowe dla kęsów zmniejszyły się nieznacznie o 1 złotych do tony zaś w przypadku produktów finalnych uległy poprawie o 48 złotych do tony. To nie zniwelowało jednak efektu wzrostu kosztów przerobu w tym cen energii, które przyczyniły się w największym stopniu do pogorszenia rentowności. Wpływ samej dynamiki cen na EBITDA okazał się nieistotny bowiem w okresie dwóch ostatnich kwartałów otoczenie cenowe było stabilne. Pozytywny wpływ zapasów na EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku szacujemy na jedynie 0,6 milionów złotych w porównaniu do 5,6 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komentarzu zarządu.

"EBIT jak i EBITDA uległy zmniejszeniu odpowiednio o 35,8 milionów złotych i 30,1 milionów złotych. Marża EBITDA spadła z 11,0% do 5,2%. Kursy walutowe miały pewien pozytywny wpływ na działalność operacyjną przy średnim kursie euro do złotego wyższym o 2,9% zaś dolar do złotego o 11,5% w porównaniu do średnich kursów w pierwszym kwartale 2018 roku. Wpływu kursu na nasze koszty finansowe praktycznie nie było ? strata z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych wyniosła zaledwie 0,1 milionów złotych bowiem kurs wymiany euro, w którym denominowana jest część naszego długu, na koniec marca 2019 roku i na koniec grudnia 2018 wyniósł tyle samo - 4,30 złotych" - czytamy także.

Cognor podał, że zysk z działalności operacyjnej został wsparty poprzez przychody finansowe z odsetek w kwocie 1,5 mln zł. Przeciwny wpływ miały koszty finansowe, które wyniosły 6,3 mln zł, w tym strata z tytułu wyceny instrumentów finansowych w wysokości 0,5 mln zł oraz strata z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych odnoszących się do naszego zadłużenia w wysokości 0,1 mln zł.

"Podsumowując, zakończony kwartał przyniósł pogorszenie rentowności w wyniku wzrostu kosztów produkcji przy dobrym popycie i aktywności biznesowej. Pomimo spadku EBITDA o aż 30,1 milionów złotych nasz wynik netto był zyskiem w kwocie 9,1 milionów złotych dzięki zastąpieniu drogiego finansowania obligacjami przez znacznie tańszy kredyt bankowy, co nastąpiło w trzecim kwartale 2018 roku. W rezultacie, wydaliśmy znacznie mniej na płatności odsetkowe oraz prowizje i wydatnie zmniejszyliśmy ekspozycję na ryzyko kursowe" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 7,73 mln zł wobec 23,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem