Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 14,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44,71 mln zł wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,48 mln zł w 2018 r. wobec 85,14 mln zł rok wcześniej.

"Łączne przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ukształtowały się na poziomie 88,5mln zł, czyli były wyższe o prawie 3,5 mln zł niż rok wcześniej. Wzrost wynikał głównie z większych przychodów z tytułu sprzedaży towarów. W 2018 roku grupa sprzedała do jednostki stowarzyszonej część udziału w nieruchomości położonej we Wrocławiu, którą ujęła w przychodach ze sprzedaży towarów. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu nieruchomości, które wyniosły 50,6 mln zł. Zmniejszyły się one w porównaniu do roku 2017 o 4,3 mln zł na skutek sprzedaży w maju 2017 roku Galerii Świdnickiej inwestorowi zewnętrznemu" - napisał prezes Jan Mroczka w liście do akcjonariuszy.

Obecnie w ramach grupy kapitałowej funkcjonuje sześć centrów handlowych. Bogate portfolio grupy umożliwiło wygenerowanie ponad 44,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej, z czego wynik na nieruchomościach odpowiadał za 22,6 mln zł zysku. Grupa w 2018 roku, wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 14,1 mln zł (wobec 1,8 mln zysku przed rokiem), przypomniał prezes.

"Istotny wpływ na zysk netto miały znaczące koszty finansowe, które z powodu zmiany kursu euro, były wyższe niż w zeszłym roku i wyniosły 31,8 mln zł. W ciągu całego roku zarząd grupy podejmował wszelkie niezbędne działania, których celem było możliwie jak najsprawniejsze kontynuowanie procesów inwestycyjnych oraz zapewnienie grupie odpowiedniej płynności finansowej. Przepływy z działalności operacyjnej były znakomite i wyniosły 48,1 mln zł. Świadczy to w ocenie zarządu o silnych fundamentach grupy i potencjale biznesu do generowania gotówki. Na koniec okresu na kontach grupy było jej 12 mln zł" - dodał Mroczka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 12,52 mln zł wobec 6,51 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.