Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

AmRest odnotował 3,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 14 sierpnia 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, podała spółka. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2013 nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2014 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zaniżenia przychodów o kwotę 29,99 mln zł.

Akcjonariusze Atalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 czerwca br., o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r., w wysokości 181 958 667 zł, tj. 4,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Konsorcjum Stali odnotowało 983 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. (spadek o 10,46 mln r/r), przy 425,7 mln zł przychodów (spadek o 35,36 mln zł r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Akcjonariusze Aplisens zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 czerwca br., o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r., w wysokości 3 903 737 zł (29,34% zysku netto), tj. 31 gr na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Mirbud podpisał z Zotefoams umowę na generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu wraz z niezbędną infrastrukturą za 49,3 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusz Polwaksu Leszek Sobik, działający w imieniu własnym, a także w imieniu spółki zależnej "Sobik" Zakład Produkcyjny z siedzibą w Bielsku Białej, zwiększył łączny udział ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej 5%, podała spółka.

Podstawą innowacyjności polskiego sektora finansowego będzie w coraz większej mierze innowacyjny nadzór, uważa prezes PZU Paweł Surówka.

Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 68,9 mln zł w I kwartale 2019 r., w porównaniu do 113,8 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 44,3 mln zł, w porównaniu do 96,9 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podano również.

Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - znajduje się w fazie rozruchu, a zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem, według raportu wykonawcy, wynosi ok. 89%, poinformowała spółka.

Zarząd Torpol zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 5,74 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Polenergia Farma Wiatrowa 1, Polenergia Farma Wiatrowa 4 i Polenergia Farma Wiatrowa 6 - spółki zależne Polenergii - zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy aneksy do umów serwisowych, podała spółka.

InventionMed liczy na przejście na GPW z NewConnect w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Tomasz Kierul.

CDA optymistycznie ocenia potencjał do podtrzymania kilkuletnich wzrostowych tendencji w wynikach finansowych, poinformował ISBnews pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług i rzecznik prasowy Wolfgang Laskowski.

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję, tj. łącznie 2 775 000 USD, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Nowo powołana spółka celowa wykupi do 31 marca 2020 r. wszystkie udziały w spółce Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim należące do Work Service. Ponadto podpisany właśnie term sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł, podał Work Service.

W należącej do Grupy Energa Elektrowni Ostrołęka, w latach 2019-2021, w czasie remontów średnich bloków energetycznych, na wszystkich trzech blokach wyremontowane zostaną wentylatory powietrza, podała spółka. Zakończył się pierwszy etap realizacji inwestycji dla kotła nr 2. Spółka Energa Elektrownie Ostrołęka szacuje, że w wyniku przeprowadzonych modernizacji redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 2100 ton rocznie.

InPost i MLP Group podpisały umowę na wynajem nowoczesnych powierzchni w parku logistycznym MLP Poznań West, poinformowały spółki. Obiekt typu cross-dock o powierzchni 8 500 m2, realizowany w systemie built-to-suit, będzie oddany do użytkowania w III kwartale 2019 roku. To trzecia nowa sortownia, która będzie uruchomiona w związku z dynamicznie rosnącą liczbą przesyłek do Paczkomatów InPost oraz w ramach InPost Kurier.

Obecna sytuacja rynkowa jest trudna dla inwestorów zainteresowanych funduszami dłużnymi. Jednak - jak pokazuje choćby praktyka pierwszych czterech miesięcy br. - aktywne alokowanie środków może przynosić wyniki nawet 2-3-krotnie wyższe od benchmarków, uważa Kamil Sobolewski, główny strateg Skarbiec TFI, zarządzający funduszami.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 53,94 mld zł na koniec marca 2019 r., co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec marca br. 4,42% wobec 4,86% rok wcześniej.

Akcjonariusze LPP zdecydują o wypłacie kwoty 110,06 mln zł na dywidendę, wynika w projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 7 czerwca.

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 18% w skali roku i o 4% w ujęciu kwartalnym do 108,45 mld zł na koniec I kw. 2019 r. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w I kw. br. wobec 3% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót na rynku głównym GPW akcjami spółek Atlantis, Fon, Investment Friends Capital (IF Capital), Investment Friends i Resbud, podano w odrębnych komunikatach.

Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie, podały Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie.

ZPC Otmuchów zawarł ze spółką NICRE umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Gorzyczkach za 4 mln zł netto, podały ZPC. Nieruchomość została zakwalifikowana jako aktywa przeznaczone do sprzedaży z uwagi na niewykorzystywanie w działalności operacyjnej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przewiduje nowy termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners na dzień 30 września 2019 roku, wynika z komunikatu Benefit Systems.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 7,3% r/r do 755,8 mln zł w kwietniu 2019 r., podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas w kwietniu 2019 r. wyniosły 24,35 mln zł i były o 28,1% wyższe niż w kwietniu 2018 r.

Bank Millennium odnotował 159,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 155,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 325,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 322,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem