Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 33,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,79 mln zł wobec 47,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,31 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 75,92 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za I kwartał 2019 r. wyniosły 78 466 tys. zł, notując tym samym 4,5% wzrost w relacji do przychodów za I kwartał 2018 r. (75 101 tys. zł). Wykazane odchylenie jest w głównej mierze konsekwencją: (i) wzrostu ruchu samochodowego o 2,8% w porównaniu do I kwartału 2018 r., na który złożył się 2,6% przyrost ruchu samochodów osobowych oraz 3,7% przyrostu ruchu samochodów ciężarowych; (ii) podwyższenia stawek poboru opłat z dniem 1 marca 2019 r. odpowiednio: a) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2 i 3 z 18,00 zł na 20,00 zł, b) za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 30,00 zł na 35,00 zł. Koszt własny sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu związane z działalnością autostradową wyniosły 64 056 tys. zł, notując tym samym 136% wzrost w odniesieniu do I kwartału 2018 r. (27 125 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja ujęcia na dzień 31 marca 2019 r. zobowiązania z tytułu płatności na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 34 941 tys. zł, jak również wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 1 090 tys. zł (z czego 991 tys. zł dotyczyło koncesyjnych wartości niematerialnych)" - napisano w raporcie kwartalnym.

Działalność finansowa segmentu autostradowego w I kwartale 2019 r. zamknęła się stratą w wysokości 2 123 tys. zł, dla porównania I kwartał 2018 r. zamknął się stratą w wysokości 5 388 tys. zł. To pozytywne odchylenie wynika przede wszystkim z kosztów odwrócenia dyskonta płatności z tyt. koncesji w kwocie 2 193 tys. zł odnotowanych w I kwartale 2018 r., jak również niższych kosztów obsługi konsorcjalnej umowy kredytowej (spadek o 511 tys. zł) w rezultacie postępującej spłaty zobowiązań z niej wynikających. W konsekwencji powyższych prowadzona przez Grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2019 r. zysk netto w wysokości 5 492 tys. zł [ogółem] - dla porównania I kwartał 2018 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 35 132 tys. zł, dodano w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 10,8 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem