Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Serinus rozpoczął proces pozyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie planowanych badań sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2 w ramach koncesji Satu Mare, podała spółka. Spółka spodziewa się odkryć płytko zalegające pułapki gazowe o charakterystycznym zapisie amplitudowym, które byłyby obiektem docelowym dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych. Ponadto Serinus poinformował, że planuje również wykonanie odwiertu Moftinu-1004 pod koniec 2019 r. lub na początku 2020 r. - będzie to odwiert rozpoznawczy, który zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu. Lokalny zespół Serinusa rozpoczął także pod koniec I kwartału 2019 r. ponowny rozruch pola Chouech Es Saida na południu Tunezji.

"Serinus rozpoczął proces pozyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie planowanych badań sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2 w ramach koncesji Satu Mare. Obszar ten jest zlokalizowany na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D. Badanie zaplanowano na III-IV kwartał 2019 r. Stanowić będzie ono wypełnienie pozostałych zobowiązań w ramach trzeciego etapu prac poszukiwawczych na terenie koncesji Satu Mare. Spółka spodziewa się odkryć płytko zalegające pułapki gazowe o charakterystycznym zapisie amplitudowym, które byłyby obiektem docelowym dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych" - czytamy w komunikacie.

Spółka planuje również wykonanie odwiertu Moftinu-1004 pod koniec 2019 r. lub na początku 2020 r. Będzie to odwiert rozpoznawczy, który zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu. Zakończono już proces pozyskiwania zezwoleń niezbędnych do jego wykonania. Dzięki temu odwiertowi zakład przetwarzania gazu Moftinu będzie mógł dłużej utrzymać ustabilizowany poziom produkcji.

"Działalność operacyjna w Tunezji nabiera tempa po przedłużającym się okresie ograniczeń, spowodowanych niepokojami społecznymi w tym kraju. Lokalny zespół spółki rozpoczął pod koniec I kwartału 2019 r. ponowny rozruch pola Chouech Es Saida na południu Tunezji. Wstępne działania obejmują ponowne zatrudnienie personelu, oczyszczenie drogi dojazdowej, sprawdzenie uzbrojenia wgłębnego w odwiertach i materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzenie przetargów na usługi oraz inspekcje na miejscu odwiertu. Procedury te są obecnie w toku. W II kwartale rozpocząć się powinny prace nad wymianą pomp w odwiertach, a produkcja, jak się zakłada, ma zostać wznowiona na początku III kwartału bieżącego roku" - czytamy dalej.

Ponadto spółka spodziewa się poniesienia dodatkowych nakładów kapitałowych na polu Sabria związanych z rekonstrukcją odwiertu, który przed laty, jeszcze za poprzedniego właściciela tej koncesji, uległ mechanicznemu uszkodzeniu w trakcie uzbrajania. W ocenie spółki tego typu alokacja kapitału stanowi znakomitą okazję inwestycyjną przy niskim poziomie ryzyka poszukiwawczego i technicznego, które zostało ograniczone przez rozwój technologii, jaki nastąpił w ostatnich latach. Od odkrycia złóż na polu Sabria prowadzona jest ich eksploatacja w oparciu o samoczynne wydobycie z wykorzystaniem energii złożowej. Serinus rozważa obecnie możliwość zastosowania mechanicznej eksploatacji tego złoża. Planuje się, że nakłady kapitałowe związane z polem Sabria będą poniesione pod koniec 2019 r., wskazano także.

Jak już wcześniej informowano, 25 kwietnia 2019 r. spółka uruchomiła produkcję gazu w ramach projektu gazowego Moftinu. Projekt gazowy Moftinu daje spółce istotne możliwości znaczącego zwiększenia produkcji, jak również związanych z nią przepływów pieniężnych. Spółka prowadzi obecnie standardowy proces rozruchu produkcji, w ramach którego gaz z odwiertu Moftinu-1003 przesyłany jest do zakładu przetwarzania w ilości ok. 5 mmscf/d przy zastosowaniu zwężki ograniczającej. W ostatnim czasie rozpoczęto również wydobycie z odwiertu Moftinu-1007. Produkcja z obu odwiertów będzie stopniowo zwiększana aż do uzyskania optymalnych parametrów produkcji i ustabilizowania wydajności zakładu przetwarzania. W okresie rozruchu i stabilizacji gaz będzie sprzedawany w cyklu dobowym. Po zakończeniu rozruchu i uzyskaniu wyrównania wolumenów produkcji, gaz będzie sprzedawany w cyklach miesięcznych. Przewiduje to umowa sprzedaży gazu, o której spółka wcześniej informowała w raporcie bieżącym nr 69/2018. Ceny gazu uzyskane w sprzedaży dobowej wynosiły ok. 6 USD/tys. stóp sześć. (mcf) w przypadku produkcji kwietniowej, zaś ceny sprzedaży dobowej gazu w pierwszych dwóch tygodniach maja znacząco wzrosły, do poziomu ok. 7,56 USD/mcf, podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem