Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Cherrypick Games odnotowało 0,33 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oponeo.pl odnotowało 3,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot podtrzymuje prognozę skonsolidowanej EBITDA w wysokości 34 mln zł w 2019 r., poinformował prezes Adam Sikorski.

Unimot odnotował 16,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax odnotował 2,48 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd CDA zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,08 mln zł z zysku za 2018 r., wynoszącego łącznie 5,39 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi w części z zysku netto za 2018 rok, a w części z kapitału zapasowego spółki.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał ze spółką JSW Koks umowę na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń", które jednocześnie podlega dofinansowaniu pożyczką na podstawie odrębnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podał bank.

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o podziale zysku netto za rok 2018 i wypłacie dywidendy w wysokości 178 908 688,52 zł czyli 0,37 zł na akcję, wynika z uchwał.

Rada nadzorcza Infoscanu oddelegowała Macieja Nowaka, aktualnego członka rady, do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu. Jego głównym zadaniem ma być koordynacja oraz wsparcie ekspansji zagranicznej firmy, a także komercjalizacji urządzenia na kolejnych rynkach. Nowak będzie odpowiadał również za rozwój działalności operacyjnej. Nominacja jest skutkiem rezygnacji ze stanowiska członka zarządu Miłosza Jamrożego.

W najbliższych aktualizacjach w aplikacji mobilnej IKO pojawi się możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, opłacania parkingu i zakupu kart podarunkowych, podał PKO Bank Polski. Od początku funkcjonowania na rynku aplikacji mobilnej IKO klienci banku wykonali z poziomu telefonu łącznie już 200 mln transakcji, podał bank.

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla obu firm, ocenili eksperci Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w raporcie zaprezentowanym podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Planowana na koniec tego roku fuzja Orlenu i Lotosu pozwoli na osiągnięcie korzyści w czterech kluczowych obszarach: wspólnych inwestycji, zwiększenia efektywności, osiągnięcia oszczędności zakupowych i zmniejszenia ogólnych kosztów.

Cyfrowy Polsat liczy na utrzymanie wyniku EBITDA w tym roku na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poinformowała członek zarządu ds. finansowych grupy Katarzyna Ostap-Tomann.

Nowy prezes Cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk zadeklarował, że liczy, iż grupa będzie rozwijać "tak jak do tej pory". Grupa ma nowe pomysły na rozwój, ale wymagają one analizy, podkreślił.

British Automotive Holding (BAH) złożył wniosek od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad SsangYong Motors Polska, podał Urząd.

Neuca po wynikach pierwszego kwartału podtrzymuje cel poprawy zysku netto r/r w 2019 r., przy prognozowanym wzroście rynku hurtu aptecznego o 3-4%. Spółka planuje wdrożenie kilkunastu nowych produktów własnych, które zostaną wpisane na listy refundacyjne jeszcze w tym kwartale, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Zarówno czynniki zewnętrzne (przede wszystkim to, że globalna hossa może potrwać jeszcze 7-16 miesięcy), jak i krajowe sprawiają, że obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami akcji w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na dostawę do JSW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, podała spółka. Wartość zawartej umowy wynosi 123,72 mln zł netto.

Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,01 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Play rozpoczął proces przejścia na własną sieć w Trójmieście, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.

Play miał 7 124 własnych stacji bazowych na koniec I kwartału, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.

Play ma ponad 11% pokrycia populacji siecią gotową na technologię 5G, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.

Play zakłada dalsze kontynuowanie obniżania poziomu zadłużenia, choć podkreśla, że należy brać pod uwagę potencjalny proces nabycia nowych częstotliwości, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.

Pierwsze wyniki usługi Play Now TV są obiecujące, poinformował prezes operatora Play Jean Marc Harion.

W Europie brakuje dużych fuzji, a europejskie banki nie wykorzystują potencjału M&A, uważa prezes Banku Pekao Michał Krupiński. Według niego, trzeba wydać miliardy dolarów i spróbować dopasować się nie tylko do innych banków, ale także do spółek wielkiej czwórki technologicznej (GAFA). Aby branża mogła się rozwijać i była konkurencyjna, powinniśmy dostrzegać w Europie więcej transakcji, również tych międzynarodowych.

PKP Cargo odnotowało 53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

Konsorcjum Stali przyjęło plan inwestycyjny na lata 2019-2021, zakładający wydatki na jego realizację na poziomie ok. 38 mln zł netto w latach 2019-2021 na rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Rzeszowie, nieruchomości położonej we Wrocławiu, nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich oraz nieruchomości położonej w Warszawie, podało konsorcjum.

Zarząd Netii postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeniesienie 188,99 mln zł zysku netto za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze Feerum zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 10 czerwca.

Ronson spodziewa się, że za 2-3 tygodnie wyłoni firmę, która będzie realizować I etap kluczowego z punktu widzenia przyszłej sprzedaży spółki projektu Ursus Centralny, poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

Ultimate Games ustalił datę premiery gry "GoFishing3D The Real Fishing" na Nintendo Switch na 28 maja 2019 roku, podała spółka.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że dojście do poziomu 65 mld zł aktywów pod zarządzaniem w 2020 roku nie będzie możliwe bez akwizycji, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. PZU jeszcze w tym roku pokaże efekty współpracy z Goldman Sachs.

Udział Grupy Polsat w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 28% w I kw. br., podała spółka.

Immofinanz podpisał umowy w ramach swoich warszawskich nieruchomości na ponad 21 000 m k2 w I kwartale, podała spółka. Około 40% z nich odnosi się do nowych najemców lub ekspansji obecnych, wynajmujących powierzchnie w budynkach Immofinanz, natomiast pozostałe 60% to przedłużenia bieżących kontraktów. Od strony struktury portfela umowy zostały podpisane zarówno dla budynków objętych marką myhive, jak i kompleksu Empark Mokotów Business Park.

Prawa do akcji (PDA) spółki BoomBit zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs PDA wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,45% i wyniósł 22,6950 zł.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oczekuje, że w II kwartale br. zakończy przejęcie 100% udziałów w spółce Falck Centra Medyczne, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac.

CEZ podtrzymał tegoroczne prognozy, przewidujący wypracowanie 17-19 mld CZK skorygowanego zysku netto (wobec 13,1 mld CZK w ub.r.) oraz 57-59 mld CZK EBITDA (wobec 49,5 mld CZK w ub.r.), podała spółka w prezentacji wynikowej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że jest w stanie osiągnąć zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie ponad 22% w 2020 roku, poinformował prezes Paweł Surówka.

Zarząd CEZ zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę 12,9 mld CZK w formie dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadną 24 CZK brutto, poinformował prezes Daniel Beneš.

CEZ odnotował 8,3 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,3 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 25,51 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zgodziło się na przedłużenie terminu do 3 czerwca br. na złożenie przez konsorcjum Ursus Bus i Ursusa całej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy z NCBR na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus.

Orphee, spółka zależna PZ Cormay, zawarła umowę sprzedaży akcji (share purchase agreement) z Diesse Newco S.r.l., podmiotem kontrolowanym przez ArchiMed SAS, w sprawie sprzedaży 13 500 000 akcji klasy A spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. za łączną cenę 13,3 mln euro, podała Orphee. Tego samego dnia sprzedaż na warunkach uzgodnionych w umowie została zrealizowana, tj. Orphee otrzymała płatność za akcje, akcje zostały przeniesione na nabywcę, wykonane zostały także inne czynności, co do których w umowie zastrzeżono wymóg ich przeprowadzenia w ramach zamknięcia transakcji.

Zarząd Elektrobudowy chce zwołać o walnego zgromadzenie spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym, podała spółka.

Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 1 zł za jedną akcję serii P - rada nadzorcza wyraziła zgodę na powyższą cenę.

Impexmetal zamierza nabyć akcje Alchemii należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemii w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Wskazany przez Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew oraz Eastside-Bis podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) związaną z tym dokumentację.

Sanok RC odnotował 17,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 18,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Madison International Realty, globalny inwestor działający na rynku nieruchomości, sfinalizował przejęcie pakietu kontrolnego, 65,99% udziałów w polskiej spółce inwestycyjnej Capital Park od Patron Capital Partners, podano w komunikacie. Dzięki transakcji Madison zyskuje lokalnego partnera i platformę do rozwoju swoich inwestycji w Polsce.

Celon Pharma odnotował 6,49 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 7,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson Development SE odnotował 3,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Capital odnotował 26,48 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 67,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja odnotował 71,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 108,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca odnotowała 36,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 31,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 627 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat odnotował 291,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 300,8 mln zł zysku rok wcześniej wg MSR17, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem