Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 552 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 439 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 739 mln zł wobec 659 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5 488 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 4 266 mln zł rok wcześniej.

KGHM podał, że segment KGHM Polska Miedź S.A. w okresie 3 miesięcy 2019 r. odnotował zmniejszenie o 1,3% wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zawartość Cu w urobku zmniejszyła się nieznacznie z 1,505% do 1,500%.

"Mniejsze wydobycie urobku jest skutkiem wstrząsu, który nastąpił 29 stycznia w Zakładach Górniczych Rudna. W efekcie powyższych czynników produkcja miedzi w koncentracie jest niższa o 3,4% niż w okresie pierwszych 3 miesięcy 2018 roku. Produkcja miedzi elektrolitycznej i srebra metalicznego jest większa od analogicznego okresu roku ubiegłego dzięki uruchomieniu instalacji do prażenia koncentratu miedzi (co zwiększyło dyspozycyjność instalacji hutniczych) oraz przerobowi koncentratów własnych z zapasu" - czytamy w raporcie.

Jednostkowe przychody po 3 miesiącach 2019 r. wyniosły 4 316 mln zł i były o 35% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównymi przyczynami wzrostu przychodów był wyższy wolumen sprzedaży miedzi i srebra odpowiednio o 32% i 57%, korzystniejszy kurs walutowy przy pogorszeniu notowań miedzi o 11% i srebra o 7%, podano także.

Produkcja miedzi w segmencie KGHM International LTD. w I kwartale 2019 r. wyniosła 16,3 tys. t, co oznacza zmniejszenie o 3,8 tys. t (-19%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do obniżenia produkcji miedzi przyczyniła się kopalnia Robinson.

"Eksploatacja gorszej jakościowo rudy (spadek zawartości miedzi o 42%) w tej kopalni przełożyła się na zmniejszenie produkcji Cu o 5,1 tys. t (-37%). Powyższy czynnik został częściowo zrekompensowany przez zwiększenie uzysków miedzi. Dodatkowo, wydobywaną rudę cechowały niższe zawartości złota (-11%), co w połączeniu z osiągnięciem niższych uzysków tego metalu doprowadziło do zmniejszenia produkcji TPM o 1,8 tys. troz. (-19%). Zwiększenie produkcji miedzi w kopalniach Zagłębia Sudbury o 0,1 tys. t (+6%) oraz metali szlachetnych o 3,9 tys. troz. (+64%) jest konsekwencją zwiększenia wydobycia rudy w kopalni McCreedy West" - czytamy dalej.

Przychody segmentu KGHM International LTD. w I kwartale 2019 r. utrzymały się na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 179 mln USD.

"Obniżenie przychodów ze sprzedaży miedzi o 4 mln USD (-4%) wynika z osiągnięcia niższej zrealizowanej ceny sprzedaży tego metalu o 6% (6 361 USD/t w I kwartale 2019 r. w porównaniu do 6 789 USD/t w I kwartale 2018 r.), co zostało częściowo zrekompensowane przez zwiększenie wolumenu sprzedaży o 0,7 tys. t (+4%). Wzrost przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych o 7 mln USD (+35%) jest pochodną m.in. zwiększenia produkcji a tym samym sprzedaży TPM w kopalni McCreedy West w Zagłębiu Sudbury" - czytamy także.

W I kwartale 2019 r. segment Sierra Gorda S.C.M. wyprodukował 26,8 tys. t miedzi i 5,5 mln funtów molibdenu, co w stosunku do analogicznego kwartału 2018 r., oznacza wzrost produkcji Cu o 23% oraz spadek w zakresie Mo o 24%.

"Poprawa wyników w zakresie produkcji miedzi płatnej jest efektem większego wydobycia i przerobu rudy niż miało to miejsce w I kwartale 2018 r. Ponadto na początku 2018 r. eksploatacji podlegała relatywnie uboga i niższej jakości ruda, pochodząca ze strefy przejściowej, stąd na przestrzeni roku zanotowano istotny wzrost zawartości miedzi w przerabianej rudzie (+6%) oraz wzrost uzysku (+2%). Spadek produkcji molibdenu bezpośrednio wynikał z charakterystyki złoża i planowanej sekwencji wydobycia, zakładającej wydobycie ze stref zwierających mniejszą ilość molibdenu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednich latach. W związku z tym, pomimo wzrostu ilości przerobionej rudy oraz zwiększenia uzysku Mo o 2%, produkcja molibdenu płatnego była niższa o 1,7 mln funtów (-24%) w relacji do I kwartału 2018 r. Znaczny wzrost produkcji złota jest również efektem zwiększenia wydobycia i przerobu rudy" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 695 mln zł wobec 521 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem