Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - CCC odnotowało 152,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 145,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 148,6 mln zł wobec 78 mln zł straty rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 r. grupa kapitałowa CCC powiększyła sieć sprzedaży o ponad 14 tys. m2, zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 58% w stosunku do I kwartału 2018 r., osiągnęła wynik EBITDA w wysokości 18,7 mln zł (spadek o 11,1 mln zł w stosunku do I kwartału 2018 r.), nabyła 66,13% akcji spółki Gino Rossi, zamknęła transakcję nabycia 30,55% udziałów w spółce HR Group Holding, przy jednoczesnej sprzedaży 100% udziałów w CCC Germany" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 038,6 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 658,7 mln zł rok wcześniej.

"Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem [...] wyniósł 69%, przy udziale e-commerce 28% i 3% udziale sprzedaży hurtowej. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży detalicznej [...] wyniósł 52% w porównaniu z 63% w analogicznym okresie 2018 r. (spadek udziału wynika z ekspansji na rynkach zagranicznych i wzrostu udziału sprzedaży w kanale e-commerce). Sprzedaż detaliczna na 1m2 [...] wyniosła 1,10 tys. zł/m2 (miesięcznie 0,37 tys. zł/m2 ) wobec 1,04 tys. zł/m2 (miesięcznie 0,35 tys. zł/m2 ) w analogicznym okresie 2018 r., przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 1,5% r/r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 9 mln zł wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka podała także, że skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej w I kwartale 2019 roku wyniosły -196,8 mln zł i wynikały ze zmiany w kapitale obrotowym -186,9 mln zł (w tym zmiana stanu zapasów i odpisów aktualizujących zapasy -217,3 mln zł) i skorygowanym o operacje niepieniężne wynikiem z działalności operacyjnej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem