Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy przyjął założenia, zgodnie z którymi walne zgromadzenie zdecyduje o emisji do 949 520 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 4 747 608 akcji.

"Zgodnie z uchwałą zarządu spółki kluczowe założenia emisji akcji przewidują:

(i) podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 2 złote, ale nie większą niż 1 899 040 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 949 520 sztuk, o wartości nominalnej 2 złote każda akcja oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii E,

(ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Emisja akcji serii E ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez zarząd spółki, jako spełniający następujące warunki:

- są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie; lub

- zostali wskazani przez zarząd spółki do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E, podano także.

Elektrobudowa podała wcześniej w tym tygodniu, że chce zwołać o walnego zgromadzenie spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym. Podwyższenie kapitału zakładowego jest jednym z oczekiwań instytucji finansowych w związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi zawarcia umowy w sprawie finansowania działalności spółki.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem