Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Libet prognozuje 236 mln zł skonsolidowanych przychodów, 40 mln zł EBITDA i 17 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.

"Zarząd spółki uznał informację o ww. wybranych danych dot. prognozowanych wyników finansowych za istotną, gdyż poziom tych wyników jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez grupę kapitałową spółki w latach poprzednich - co wynika w szczególności z polepszenia sytuacji rynkowej, z poprawy rentowności działalności operacyjnej, na którą w głównej mierze wpływ ma przywrócenie skali działalności, ograniczenie kosztów, poprawa płynności i częściowe oddłużenie. Zarząd jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w 2019 roku będą miały zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia niektórych aktywów spółki w kwocie 15,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przedstawione powyżej wielkości stanowią szacunki opracowane w procesie dokonywania prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej w 2019 r. i mogą ulec zmianie, zastrzeżono także.

"Oczekujemy, że prowadzone od kilku kwartałów działania optymalizacyjne wpłyną na istotne ograniczenie kosztów i poprawę płynności. Poprzez spłatę części zadłużenia dość wyraźnie obniżyliśmy koszty obsługi kredytów. Obserwujemy jednocześnie poprawę koniunktury w naszej branży. Wszystko to będzie prowadzić do wzrostu generowanej przez grupę marży operacyjnej" - powiedział prezes Thomas Lehmann, cytowany w komunikacie.

Znaczący wpływ na wynik EBITDA ? w kwocie 15,6 mln zł ? będą miały dokonane na początku 2019 r. transakcje sprzedaży aktywów.

Libet prowadzi obecnie produkcję na terenie 13 zakładów rozsianych po całym kraju i umacnia swoją pozycję lidera rynku w branży materiałów nawierzchniowych.

"Obserwujemy zwiększony popyt na nasze produkty. Sprzyja nam koniunktura, kształtowana zarówno przez realizowane duże projekty infrastrukturalne, jak i wysokie zapotrzebowanie w budownictwie mieszkaniowym" ? wyjaśnił Lehmann.

W lipcu 2018 r. Grupa Libet przeprowadziła aktualizację wyceny majątku. Zgodnie z jej wynikami, oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego Grupy wynosi niemal 315mln zł. Przeprowadzona wycena majątku Spółki i spółek zależnych dotyczyła oceny wartości nieruchomości oraz ruchomości należących do Grupy. Dokonane na początku 2019 r. transakcje sprzedaży aktywów potwierdzają dokonaną wcześniej wycenę.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 177,89 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.