Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 11,8% r/r i wyniosły 153,2 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

"W 2018 roku nakłady inwestycyjne ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 153,2 mld zł. Wartość nakładów była (w cenach stałych) o 11,8% wyższa niż przed rokiem (w 2017 r. odnotowano wzrost o 3,2%). Zwiększyły się nakłady (w cenach stałych) na budynki i budowle - o 14,7%, na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - o 12,1% oraz na środki transportu - o 4,6%. Udział zakupów1 w nakładach ogółem wyniósł 62,2% (w 2017 roku - 64,0%)" - czytamy w komunikacie.

"Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu - 37% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 27,2%, budownictwa - 8,2%, oraz transportu i gospodarki magazynowej - 5,4%. Łącznie podmioty te zainwestowały 127,2 mld zł - 83,1% ogółu nakładów badanych podmiotów" - czytamy dalej.

Wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych nakładów przypadał na jednostki produkujące artykuły spożywcze - 13,4%, pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy - 13,2%, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych - 9,2%, wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - 8,4% ,wyroby z metali - 8,3%.

Największy udział w zrealizowanych nakładach w 2018 roku miały przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie czterech województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego - łącznie 65,7%, podał Urząd.

Udział w nakładach jednostek małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wyniósł 7,3%, jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) - 19,7%, a jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej) - 73,0%, podał też GUS.

Powyższe badanie GUS obejmuje podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.